INDEX OF ARTISTS 2012-2020
Artists listed alphabetically by last name
               LETTERS (BOLD) : ARTISTS PRESENTED FOR THE FIRST TIME IN THE GALLERY

Index of Artists (0CTOBER 2016)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       ALEXIADES NICK

3.       AZDEM ABDESLEM

4.       ANNINOS ODYSSEAS

5.       ARNAKI LILIKA

6.       ARVANITI MARIANNA

7.       BAKKOUR MOHAMED

8.       BAKOGIANNIS MARY P.

9.       BAY OLYMPIA

10.   BHATIA SWATI

11.   BOURANIS STAVROS

12.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

13.   CHATZIPAVLIS JOSEF

14.   CHLEMPOU GLYKERIA

15.   DAMIANIDOU CHRYSSA

16.   DASKALOPOULOU VOULA

17.   DE MARTINO Alessandro

18.   DIGART Alexis

19.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

20.   EL AABIDI Aziza

21.   EFTHIMAKI ROULA

22.   FANTINI CLARA

23.   FOLINAS  STEFANOS

24.   GARGURI FADUA

25.   GEOMBRE FANNY

26.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS

27.   KAFATARIDIS DIMITRIS

28.   KAGIADAKIS STYLIANOS

29.   KANELLAKOU KATERINA

30.   KARAMEROS CHRISTOS

31.   KARAMPATZAKI VOULA

32.   KOKKINOS MICHEL

33.   KONTOPIDES SUSANNE

34.   KORNILAKI MARO

35.   KOTSAKI  STELLA MARIA

36.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

37.   KTENIDIS   LAZAROS

38.   LOENNIG ANGELA

39.   LAMBERT HARIS

40.   MACIEVSKIY  DENIS

41.   MAES CLAUDINE, GUY & CÉCILE

42.   MAKRAS STRATOS

43.   MALINOWSKI  JACEK

44.   MIN JAN

45.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

46.   MONTERO MABEL

47.   NEIL PATRICIA

48.   NIKOLIDAKI  RULI

49.   NTASIOU KLEONIKI

50.   OANA TATIANA

51.   PANCHAL CHINKY

52.   PANDEY MANISH

53.   PANTAZIS DIMITRIS

54.   PANTOULAS  GEORGE

55.   PAPACHRISTOU YIOULA

56.   PAPADEMA HARIS

57.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

58.   PAPAS YANNIS

59.   PAPPA FOTINI

60.   PATIKA TITI

61.   PATSIKAKIS ELISAVET

62.   PEETERS LOREDANA-IRINA

63.   PENNA IRINI

64.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

65.   RENTAS  CHRISTOS

66.   SARDIS  GEORGE

67.   SOPOGLIDOU MARIA

68.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

69.   STAVROPOULOS GEORGE

70.   STROUMPI RALLOU

71.   STUCKENS TONY

72.   SUMMER ICE

73.   SURYANI

74.   TALIADOROU MARGARITA

75.   TATAKIS GEORGE

76.   TERZIAN CAROLIN

77.   THEODOSAKIS MICHAEL

78.   TSIVDARI ANNA

79.   ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

Index of Artists (DECEMBER 2017)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.       AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.       AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3.       ALATSAKIS CHRISTOS

4.       ALEXIADES NICK                                                              

5.       ALEXIS                                                                  

6.       AZDEM ABDESLEM                                             

7.       ANNINOS ODYSSEAS

8.       ARIF KHAN                                                        

9.       ARNAKI LILIKA                                                    

10.   ARVANITI MARIANNA

11.   BAKKOUR MOHAMED

12.   BAKOGIANNIS MARY P.

13.   BAY OLYMPIA

14.   BHATIA SWATI

15.   BOGOMOLOVA OLGA

16.   BOURANIS STAVROS

17.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

18.   CHATZIPAVLIS JOSEF

19.   CHLEMPOU GLYKERIA

20.   DAMIANIDOU CHRYSSA

21.   DASKALOPOULOU VOULA

22.   DE MARTINO Alessandro

23.   DENIS FRANCIS

24.   DONGTIEN NGUYEN

25.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

26.   EL AABIDI Aziza

27.   EFTHIMAKI ROULA

28.   FANTINI CLARA

29.   FOLINAS  STEFANOS

30.   FREI MARTA

31.   GARGURI FADUA

32.   GEOMBRE FANNY

33.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS                                     

34.   HYSI IRINA

35.   KAFATARIDIS DIMITRIS

36.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

37.   KANELLAKOU  KATERINA

38.   KARAMEROS CHRISTOS

39.   KARAMPATZAKI VOULA

40.   KILIMANTZOU ATHINA

41.   KOKKINOS MICHEL

42.   KONTOPIDES SUSANNE

43.   KORNILAKI MARO

44.   KOTSAKI  STELLA MARIA

45.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

46.   KRISTAL RONIT

47.   KTENIDIS   LAZAROS

48.   KUPYROVA IRINA

49.   LAMBERT HARIS

50.   L' EPINEUSE                                                          

51.   LOENNIG ANGELA

52.   MACIEVSKIY  DENIS

53.   MAKRAS STRATOS

54.   MALININA JULIA

55.   MALINOWSKI  JACEK

56.   MBENGA CHRYS

57.   MIN JAN

58.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

59.   MONTERO MABEL                                          

60.   MOUSMOULA STELA

61.   MURINIENE SONATA

62.   NASSER MUSTAFA

63.   NEIL PATRICIA                                                                          

64.   NEKENA TINA                                                        

65.   NIKOLIDAKI  RULI

66.   NTASIOU KLEONIKI

67.   OANA TATIANA

68.   PANCHAL CHINKY

69.   PANDEY MANISH

70.   PANTAZIS DIMITRIS

71.   PANTOULAS  GEORGE

72.   PAPACHRISTOU YIOULA

73.   PAPADEMA HARIS

74.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

75.   PAPAS YANNIS

76.   PAPPA FOTINI

77.   PATIKA TITI

78.   PATSIKAKIS ELISAVET

79.   PEETERS LOREDANA-IRINA

80.   PENNA IRINI

81.   RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

82.   RAY DIPANKAR

83.   RENTAS  CHRISTOS

84.   SARDIS  GEORGE

85.   SFIRAKIS APOSTOLOS

86.   SOPOGLIDOU MARIA

87.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

88.   STAVROPOULOS GEORGE

89.   STROUMPI  RALLOU

90.   STUCKENS TONY

91.   SUMMER ICE

92.   SURYANI

93.   TALIADOROU MARGARITA

94.   TATAKIS GEORGE

95.   TERZIAN CAROLIN

96.   THEODOSAKIS MICHAEL

97.   TSAKIRIS GEORGE

98.   TSEVA MARIA

99.   TSIVDARI ANNA

100. TYREKIDIS CHRISTOS

101. YAKOVLEV  ALEXEY

102. ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

103.  ΖOI CHRISTINA

Index of Artists (DECEMBER 2018)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1         AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2         AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3         ALATSAKIS CHRISTOS

4         ALEXIADES NICK

5         ALEXIS

6         AZDEM ABDESLEM

7         ANNINOS ODYSSEAS

8         ARIF KHAN

9         ARNAKI  LILIKA

10     ARVANITI MARIANNA

11     ATHANASAKOU AGGELIKI                                               

12     BAKKOUR MOHAMED

13     BAKOGIANNIS MARY P.

14     BANNOUT NATHALIE

15     BAY OLYMPIA

16     BHATIA SWATI

17     BOGOMOLOVA OLGA

18     BOIVIN ELIANE

19     BOURANIS STAVROS

20     CARIDAD NANCY

21     CHATZIANASTASIADIS MIKE                                                  

22     CHATZIPAVLIS JOSEF

23     CHEVALIER EVELYNE

24     CHLEMPOU GLYKERIA

25     DAMIANIDOU CHRYSSA

26     DARAS ANDREAS

27     DASKALOPOULOU VOULA

28     DE MARTINO Alessandro

29     DENIS FRANCIS

30     DONGTIEN NGUYEN

31     DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

32     EL AABIDI Aziza

33     EFTHIMAKI ROULA

34     FANTINI CLARA

35     FREI MARTA

36     GARGURI FADUA

37     GEOMBRE FANNY

38     HALKIOTIS ALKIVIADIS 

39     HYSI IRINA                                                                                

40     KAFATARIDIS DIMITRIS

41     KAGIADAKIS   STYLIANOS

42     KANELLAKOU  KATERINA

43     KARAMEROS CHRISTOS

44     KARAMPATZAKI VOULA

45     KILIMANTZOU ATHINA

46     KOKKINOS MICHEL

47     KONTOPIDES SUSANNE

48     KORNILAKI MARO

49     KOTSAKI  STELLA MARIA

50     KOUNALIS  KONSTANTINOS

51     KRISTAL RONIT

52     KTENIDIS  LAZAROS

53     KUPYROVA IRINA

54     LAMBERT HARIS

55     L'EPINEUSE  

56LOENNIG.ANGELA                                                                                                                         

57     MACIEVSKIY  DENIS

58     MAKRAS STRATOS

59     MALININA JULIA

60     MALINOWSKI  JACEK

61     MARINOU ATHINA

62     MBENGA CHRYS

63     MEBARKI AHMED

64     MILIONI MARIA

65     MIN JAN

66     MIRTSIOS CHRISTOS

67     MONTERO MABEL

68     MOUSMOULA STELA   

69     MURINIENE SONATA                                                         

70     NASSER MUSTAFA

71     NEIL PATRICIA   

72     NEKENA TINA        

73     NIKOLIDAKI RULI                                                                                        

74     NTASIOU KLEONIKI

75     OANA TATIANA

76     PANAGOU KATE

77     PANCHAL CHINKY  

78     PANDEY.MANISH 

79     PANTAZIS DIMITRIS                                                                      

80     PANTOULAS  GEORGE

81     PAPACHRISTOU YIOULA

82     PAPADEMA HARIS  

83     PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

84 PAPANIKOLAOU.VASSILIS                                                                                     

85     PAPAS YANNIS

86     PAPPA.FOTINI     

87     PARMELEE MARK

88     PATIKA TITI

89     PATSIKAKIS ELISAVET

90     PEETERS LOREDANA-IRINA

91     PENNA IRINI     

92     PERDIKARI MARIA 

93     RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

94     RAY DIPANKAR

95     RENTAS  CHRISTOS

96     SARDIS  GEORGE

97     SFIRAKIS  APOSTOLOS

98     SOPOGLIDOU MARIA

99     SOTIROPOULOS THEODOROS

100  STAVROPOULOS GEORGE

101  STROUMPI RALLOU

102  STUCKENS TONY

103  SUMMER ICE

104  SURYANI

105  TALIADOROU MARGARITA

106  TATAKIS GEORGE

107  TERZIAN CAROLIN

108  THEODOSAKIS MICHAEL

109  TSAKIRIS GEORGE

110  TSEVA MARIA

111  TSIVDARI ANNA

112  TYREKIDIS.CHRISTOS  

113  TZEI ATHINA                                           

114  YAKOVLEV ALEXEY

115  ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

116 ΖOI CHRISTINA

               

Index of Artists (OCTOBER 2019)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.    AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.    AL   ANNE SOPHIE LE PENRU

3.    ALATSAKIS CHRISTOS

4.    ALEXIADES NICK 

5.    ALEXIS

6.    AZDEM ABDESLEM

7.    ANNINOS ODYSSEAS

8.    ARIF KHAN

9.   ARNAKI  LILIKA 

10.   ARVANITI MARIANNA

11.   ATHANASAKOU AGGELIKI                                                 

12.   BAKKOUR MOHAMED

13.   BAKOGIANNIS  MARY P.

14.   BANNOUT NATHALIE

15.   BAY OLYMPIA

16.   BHATIA SWATI

17.   BLANCHON PATRICK

18.   BOGOMOLOVA OLGA

19.   BOIVIN ELIANE

20.   BOURANIS STAVROS

21.   CARIDAD NANCY

22.   CHATZIANASTASIADIS MIKE                                           

23.   CHATZIPAVLIS JOSEF

24.   CHEVALIER EVELYNE

25.   CHLEMPOU GLYKERIA

26.   DAMIANIDOU CHRYSSA

27.   DARAS ANDREAS

28.   DASKALOPOULOU VOULA

29.   DE MARTINO Alessandro

30.   DENIS FRANCIS

31.   DONGTIEN NGUYEN

32.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA 

33.   EL AABIDI Aziza

34.   EFTHIMAKI ROULA

35.   FANTINI CLARA

36.   FREI MARTA

37.   GARGURI FADUA

38.   GEOMBRE FANNY

39.   HALKIOTIS ALKIVIADIS 

40.   HYSI IRINA                                                                         

41.   KAFATARIDIS DIMITRIS

42.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

43.   KANELLAKOU  KATERINA

44.   KARAMEROS CHRISTOS 

45.   KARAMPATZAKI VOULA

46.   KATSARA EFTERPI 

47.   KILIMANTZOU ATHINA                                                       

48.   KOKKINOS MICHEL

49.   KONTOPIDES SUSANNE

50.   KORNILAKI MARO

51.   KOTSAKI  STELLA MARIA

52.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

53.   KRISTAL RONIT

54.   KTENIDIS   LAZAROS

55.   KUPYROVA IRINA

56.   LAMBERT HARIS 

57.   L'EPINEUSE  

58.   LOENNIG ANGELA                                                            

59.   MACIEVSKIY DENIS 

60.   MAKRAS STRATOS

61.   MALININA JULIA

62.   MALINOWSKI JACEK

63.   MARINOU ATHINA

64.   MBENGA CHRYS

65.   MEBARKI AHMED

66.   MILIONI MARIA

67.   MIN JAN

68.   MIRTSIOS CHRISTOS

69.   MONTERO MABEL                                                            

70.   MOUSMOULA STELA 

71.   MURINIENE SONATA                                                        

72.   NASSER MUSTAFA

73.   NEIL PATRICIA 

74.   NEKENA TINA 

75.   NIKOLIDAKI RULI                                                               

76.   NTASIOU KLEONIKI

77.   OANA TATIANA

78.   PANAGOU KATE

79.   PANCHAL CHINKY 

80.   PANDEY MANISH                                                              

81.   PANTAZIS DIMITRIS

82.   PANTOULAS GEORGE

83.   PAPACHRISTOU YIOULA

84.   PAPADEMA HARIS

85.   PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

86.   PAPANIKOLAOU VASSILIS

87.   PAPAS YANNIS

88.   PAPPA FOTINI   

89.   PARMELEE MARK                                                              

90.   PATIKA TITI

91.   PATSIKAKIS ELISAVET

92.   PEETERS LOREDANA-IRINA

93.   PENNA IRINI

94.   PERDIKARI MARIA

95.   RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA 

96.   RAY DIPANKAR

97.   RENTAS  CHRISTOS

98.   SARDIS  GEORGE 

99.  SFIRAKIS APOSTOLOS

100.SOPOGLIDOU MARIA

101.SOTIROPOULOS THEODOROS

102.STAVROPOULOS GEORGE

103.STROUMPI RALLOU

104.STUCKENS TONY

105.SUMMER ICE

106.SURYANI

107.TALIADOROU MARGARITA

108.TASOULA EVANGELIA

109.TATAKIS GEORGE

110.TERZIAN CAROLIN

111.THEODOSAKIS MICHAEL

112.TSAKIRIS GEORGE

113.TSEVA MARIA

114.TSIVDARI ANNA

115.TYREKIDIS.CHRISTOS 

116.TZEI ATHINA                                                     

117.YAKOVLEV ALEXEY

118.VERBIST TSILIBARIS ANNE

119.ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

120.ΖOI CHRISTINA


 Index of Artists (AUGUST 2012)   

 GREECE                               

 

1.       ALEXIADES  CONSTANTIN (Alexis)                       

2.       ARVANITI  VLACHOPOULOU  MARIANNA      

3.       CHATZIPAVLIS  JOSEF

4.       CHLEMPOU  GLYKERIA 

5.       EFTHIMAKI ROULA

6.       KAGIADAKIS   STYLIANOS

7.       KTENIDIS   LAZAROS

8.       LOENNIG  ANGELA

9.       LAMBERT HARIS

10.   MAKRAS  STRATOS

11.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

12.   SARDIS  GEORGE

13.   SOKODIMOS  ANDREAS

14.   STROUMPI  RALLOU

15.   THEODOSAKIS  MICHAEL

 Index of Artists (NOVEMBER 2013)

GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALEXIADES  CONSTANTIN  (Alexis)  

2.       ANNINOS   ODYSSEAS 

3.       ARVANITI   MARIANNA

4.       BAY  OLYMPIA

5.       BHATIA SWATI

6.       BEKOU HELEN

7.       CHATZIANASTASIADIS   MIKE

8.       CHATZIPAVLIS   JOSEF

9.       CHLEMPOU  GLYKERIA

10.   DE MARTINO Alessandro

11.   EFTHIMAKI ROULA

12.   FANTINI CLARA

13.   GEOMBRE FANNY

14.   KAFATARIDIS DIMITRIS

15.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

16.   KANELLAKOU  KATERINA

17.   KARAMEROS CHRISTOS

18.   KONTOPIDES  SUSANNE

19.   KOTSAKI STELLA MARIA

20.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

21.   KTENIDIS   LAZAROS

22.   LOENNIG   ANGELA

23.   LAMBERT HARIS

24.   MACIEVSKIY   DENIS

25.   MAKRAS STRATOS

26.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

27.   NIKOLIDAKI  RULI

28.   NTASIOU KLEONIKI

29.   PANTOULAS  GEORGE

30.   PAPAS YANNIS

31.   PATIKA TITI

32.   PENNA IRINI

33.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA  D

34.   RENTAS  CHRISTOS

35.   RONIT KRISTAL

36.   SARDIS  GEORGE

37.   SOKODIMOS   ANDREAS

38.   SOTIROPOULOS   THEODOROS

39.   STROUMPI   RALLOU

40.   SUMMER ICE

41.   TATAKIS GEORGE

42.   TERZI  KATERINA

43.   TERZIAN  CAROLIN

44.   THEODOSAKIS  MICHAEL

45.   ZIAKA MARIA

Index of Artists (DECEMBER 2014)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       AZDEM ABDESLEM

3.       ANNINOS ODYSSEAS

4.       ARVANITI MARIANNA

5.       BAKKOUR MOHAMED

6.       BAKOGIANNIS   MARY P.

7.       BAY OLYMPIA

8.       BHATIA SWATI

9.       BEKOU HELEN

10.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

11.   CHATZIPAVLIS JOSEF

12.   CHLEMPOU GLYKERIA

13.   DE MARTINO Alessandro

14.   DIGART Alexis

15.   EL AABIDI Aziza

16.   EFTHIMAKI ROULA

17.   FANTINI CLARA

18.   GARGURI FADUA

19.   GEOMBRE FANNY

20.   KAFATARIDIS DIMITRIS

21.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

22.   KANELLAKOU  KATERINA

23.   KARAMEROS CHRISTOS

24.   KARAMPATZAKI VOULA

25.   KOKKINOS MICHEL

26.   KONTOPIDES SUSANNE

27.   KOTSAKI  STELLA MARIA

28.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

29.   KTENIDIS   LAZAROS

30.   LOENNIG  ANGELA

31.   LAMBERT HARIS

32.   MACIEVSKIY  DENIS

33.   MAKRAS STRATOS

34.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

35.   NEIL PATRICIA

36.   NIKOLIDAKI  RULI

37.   NTASIOU KLEONIKI

38.   PANCHAL CHINKY

39.   PANTOULAS  GEORGE

40.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

41.   PAPAS YANNIS

42.   PATIKA TITI

43.   PATSIKAKIS ELISAVET

44.   PENNA IRINI

45.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

46.   RENTAS  CHRISTOS

47.   RONIT KRISTAL

48.   SARANGIOLIS KYRIAKI

49.   SARDIS  GEORGE

50.   SOKODIMOS ANDREAS

51.   SOPOGLIDOU MARIA

52.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

53.   STROUMPI  RALLOU

54.   SUMMER ICE

55.   TALIADOROU MARGARITA

56.   TATAKIS GEORGE

57.   TERZIAN  CAROLIN

58.   THEODOSAKIS MICHAEL

59.   TSIVDARI ANNA

60.   ZIAKA MARIA

Index of Artists (AUGUST 2015)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       AZDEM ABDESLEM

3.       ANNINOS ODYSSEAS

4.       ARVANITI MARIANNA

5.       BAKKOUR MOHAMED

6.       BAKOGIANNIS MARY P.

7.       BAY OLYMPIA

8.       BHATIA SWATI

9.       BOURANIS STAVROS

10.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

11.   CHATZIPAVLIS JOSEF

12.   CHLEMPOU GLYKERIA 

13.   DE MARTINO Alessandro

14.   DIGART Alexis

15.   EL AABIDI Aziza

16.   EFTHIMAKI ROULA

17.   FANTINI CLARA

18.   GARGURI FADUA

19.   GEOMBRE FANNY

20.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS

21.   KAFATARIDIS DIMITRIS

22.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

23.   KANELLAKOU  KATERINA

24.   KARAMEROS CHRISTOS

25.   KARAMPATZAKI VOULA

26.   KOKKINOS MICHEL

27.   KONTOPIDES SUSANNE

28.   KOTSAKI  STELLA MARIA

29.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

30.   KTENIDIS   LAZAROS

31.   LOENNIG  ANGELA

32.   LAMBERT HARIS

33.   MACIEVSKIY  DENIS

34.   MAES CLAUDINE, GUY & CÉCILE

35.   MAKRAS STRATOS

36.   MALINOWSKI  JACEK

37.   MIN JAN

38.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

39.   MONTERO MABEL

40.   NEIL PATRICIA

41.   NIKOLIDAKI  RULI

42.   NTASIOU KLEONIKI

43.   PANCHAL CHINKY

44.   PANTOULAS  GEORGE

45.   PAPACHRISTOU YIOULA

46.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

47.   PAPAS YANNIS

48.   PATIKA TITI

49.   PATSIKAKIS ELISAVET

50.   PENNA IRINI

51.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

52.   RENTAS  CHRISTOS

53.   SARDIS  GEORGE

54.   SOPOGLIDOU MARIA

55.   SOTIROPOULOS THEODOROS

56.   STAVROPOULOS GEORGE

57.   STROUMPI RALLOU

58.   STUCKENS TONY

59.   SUMMER ICE

60.   TALIADOROU MARGARITA

61.   TATAKIS GEORGE

62.   TERZIAN CAROLIN

63.   THEODOSAKIS MICHAEL

64.   TSIVDARI ANNA

65.    ZIAKA MARIAIndex of Artists (DECEMBER 2020)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

1.       AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.       AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3.       ALATSAKIS CHRISTOS

4.       ALEXIADES NICK

5.       ALEXIS

6.       ALVAREZ ROMERO YOLANDA

7.       AZDEM ABDESLEM

8.       ANNINOS ODYSSEAS

9.       ARIF KHAN

10.    ARNAKI  LILIKA

11.    ARVANITI MARIANNA

12.    ATHANASAKOU AGGELIKI

 

13.    BAKKOUR MOHAMED

14.    BAKOGIANNIS MARY P.

15.    BANNOUT NATHALIE

16.    BAY OLYMPIA

17.    BHATIA SWATI

18.    BLANCHON PATRICK

19.    BOGOMOLOVA OLGA

20.    BOIVIN ELIANE

21.    BOURANIS STAVROS

 

22.    CARIDAD NANCY

23.   CHARITONOS CONSTANTINA (NINA)

24.   CHARITONOS DOROTHEA

25.    CHATZIANASTASIADIS MIKE

26.    CHATZIPAVLIS JOSEF

27.    CHEVALIER   EVELYNE

28.    CHLEMPOU GLYKERIA

29.    DAMIANIDOU CHRYSSA

30.    DANSOU RICHARD

31.    DARAS ANDREAS

32.    DASKALOPOULOU VOULA

33.    DE MARTINO Alessandro

34.    DENIS FRANCIS

35.    DONGTIEN NGUYEN

36.    DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

 

37.    EL AABIDI Aziza

38.    EFTHIMAKI ROULA

 

39.    FANTINI CLARA

40.    FREI MARTA

 

41.    GARGURI FADUA

42.    GEOMBRE FANNY

 

43.    HALKIOTIS ALKIVIADIS 

44.    HYSI IRINA

 

45.    KAFATARIDIS DIMITRIS

46.    KAGIADAKIS   STYLIANOS

47.    KANELLAKOU  KATERINA

48.    KARAMEROS CHRISTOS

49.    KARAMPATZAKI VOULA

50.    KATSARA EFTERPI

51.    KILIMANTZOU ATHINA

52.    KOKKINOS MICHEL

53.    KONTOPIDES SUSANNE

54.    KORNILAKI MARO

55.    KOTSAKI  STELLA MARIA

56.    KOUNALIS.KONSTANTINOS

57.    KOURKOUVELOU MARILETTA

58.    KRISTAL RONIT

59.    KTENIDIS   LAZAROS

60.    KUPYROVA IRINA

 

61.    LAMBERT HARIS 

62.    LOENNIG ANGELA


63.    MACIEVSKIY  DENIS

64.    MAKRAS STRATOS

65.    MALININA JULIA

66.    MALINOWSKI  JACEK

67.    MBENGA CHRYS

68.    MEBARKI AHMED

69.    MILIONI MARIA

70.    MIN JAN

71.    MIRTSIOS CHRISTOS

72.    MONTERO MABEL

73.    MOUSMOULA STELA

74.    MURINIENE SONATA

 

75.    NASRUDDEEN SABIHA

76.    NASSER MUSTAFA

77.    NEIL PATRICIA

78.    NEKENA TINA

79.    NIKOLIDAKI  RULI

80.    NTASIOU  KLEONIKI

 

81.    OANA TATIANA

 

82.    PANAGOU KATE

83.    PANCHAL CHINKY

84.    PANDEY MANISH

85.    PANTAZIS DIMITRIS

86.    PANTOULAS  GEORGE

87.    PAPACHRISTOU YIOULA

88.   PAPADEMA HARIS

89.   PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

90.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

91.    PAPAS YANNIS

92.    PAPPA FOTINI

93.    PARMELEE MARK

94.    PATIKA TITI

95.    PATSIKAKIS ELISAVET

96.   PEETERS LOREDANA-IRINA

97.    PENNA IRINI

98.    PERDIKARI  MARIA

99.    POULIASI AIKATERINI

 

100.RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

101.RAY DIPANKAR

102.RENTAS  CHRISTOS

 

103.SARDIS  GEORGE

104.SEEMANN MIRA

105.SFIRAKIS APOSTOLOS

106.SOPOGLIDOU MARIA

107.SOTIROPOULOS  THEODOROS

108.STAVROPOULOS GEORGE

109.STROUMPI  RALLOU

110.STUCKENS TONY

111.SUMMER ICE

112.SURYANI

 

113.TALIADOROU MARGARITA

114.TASOULA EVANGELIA

115.TATAKIS GEORGE

116.TERZIAN  CAROLIN

117.THEODOSAKIS MICHAE

118.TROULI GEORGIA

119.TSAKIRIS GEORGE

120.TSEVA MARIA

121.TSIVDARI ANNA

122.TYREKIDIS CHRISTOS

123.TZEI ATHINA

 

124.YAKOVLEV  ALEXEY


125.VERBIST TSILIBARIS ANNE

 

126.ZIAKA MARIA

127.ZOI CHRISTINA

 
 
 

© Copyright ALESARTE the online ART gallery