ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗ

Η καλλιτέχνις, Illustrator και graphic designer Σουζάνα Κοντοπίδη ζεί και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας καλλιτέχνης και δασκάλα για μαθήματα ζωγραφικής στο Wendland (Γερμανία) και εναλλάξ στο όμορφο νησί της Κρήτης (Ελλάδα).

Εμπνευσμένη από τη φύση και εσωτερικές διαδικασίες οι εκφραστικές, πολύχρωμες ζωγραφιές της θυμίζουν κολάζ που δημιουργούν μια σύνθεση μεταξύ χάους και τάξης.
Εργάζεται κυρίως με ακρυλικά σε καμβά σε μεγαλύτερα μεγέθη.

Γεννήθηκε στο Αμβούργο, Γερμανία 1962.
Ελεύθερος επαγγελματίας καλλιτέχνης και δασκάλα.
Πανεπιστημιακός σπουδαστής για γραφικά και σχέδιο.
Μαθήματα σχεδίου και ζωγραφικής με Günther Lierschof (Free Art School, Αμβούργο / Γερμανία)
Μελέτες Εικονογράφηση και Communication Design στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.
Πολλά ταξίδια και εκτεταμένες παραμονές στην Ευρώπη (κυρίως Ελλάδα) και την Ινδία.

Εκθέσεις με τα έργα της κατά τη διάρκεια της «kulturelle Landpartie» στο Wendland (Γερμανία) από το 2006.

2007-2010 Λέκτορας και επικεφαλής της Σχολής Ζωγραφικής «Atelier Lebenskunst» στο Dannenberg (Γερμανία).

Ιστοσελίδα: www.susanne-kontopides.eu

Επικοινωνία:

e-mail: su.konto@web.de

Tel.:  GR  (+30) 6984003794

               D  (+49) 05862 1799795

SUSANNE KONTOPIDES

The artist, illustrator and graphic designer Susanne Kontopides lives and works as a freelance artist and teacher of painting courses in Wendland (Germany) and alternately on the beautiful island of Crete (Greece). Inspired by nature and inner processes her expressive, colorful paintings are reminiscent of collages that create a synthesis between chaos and order.

She is mainly working with acrylics on canvas in bigger sizes.

Born in Hamburg, Germany 1962.
Freelance artist and teacher.
University student for graphics and design
Lessons in drawing and painting with Günther Lierschof (Free Art School, Hamburg/Germany)
Studies of Illustration and Communication Design at the University of Hamburg.
Many trips and extended stays in Europe ( mainly Greece) and India.

Exhibitions of her own works during the 'kulturelle Landpartie' in Wendland (Germany) since 2006. 2007-2010 Lecturer and Head of the School of Painting 'Atelier Lebenskunst 'in Dannenberg (Germany).

 

Website:  www.susanne-kontopides.eu

Contact: 

e-mail: su.konto@web.de

Tel.:  GR  (+30) 6984003794

              D  (+49) 05862 1799795

LINKS:

Translate This Page

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο πρωτότυπο έργο απευθυνθείτε κατευθείαν στον καλλιτέχνη


If you want to buy the original artwork, contact  the Artist  directly

ACRYLICS ON CANVAS
Click Thumbnails to Enlarge with Detailed Information
© Όλα τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην ιστοσελιδα του ALESARTE © αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δημοσιεύονται όπως μας αποστέλλονται  - με δική τους ευθύνη - ως αυθεντικά έργα των ίδιων των καλλιτεχνών.Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Κάθε εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή απαγορεύεται αυστηρά.
© All of the images on this website   ALESARTE © are copyrighted original artworks by the author and are protected by international copy right law. No materials in this web site may be reproduced, copied, downloaded, or used in any form without permission.    
© Les œuvres d'Art présentes sur  ALESARTE ©  sont soumises aux dispositions des différentes législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation des œuvres de cette galerie est interdite sans autorisation écrite de l'artiste.

KONTOPIDES  SUSANNE