CHARITONOS  CONSTANTINA (NINA)


Κωνσταντίνα (Νίνα) Χαρίτωνος 

Εικαστικός


Από μικρή χάραζα σχήματα, σχέδια, αναζητούσα πάντα κάτι από τα όνειρα μου. Τα όνειρα μου, έγιναν σιγά σιγά μεγάλα. Η ερασιτεχνικές εικόνες, πήραν μορφές ,σε υφάσματα μεταξωτά και οι Εκθέσεις πολλές.
Σιγά σιγά τα έργα μου άρχισαν να αποτυπώνονται σε καμβάδες και έτσι άργησαν να παίρνουν την πορεία τους.
Η Καστοριά που μεγάλωσα με καταξίωσε σαν μια καλλιτέχνη με πολλές προοπτικές.
Οι σπουδές μου , ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα, αφού τελείωσα δύο σχολές
  την Πλάκα και την σχολή Κέας Ξύνη.
Επέστρεψα στην Καστοριά, η δουλειά και η Αγάπη του κόσμου με ανέδειξαν μια Ζωγράφο Πόλης.
Διορίστηκα σαν εικαστικός στο Γυμνάσιο, αφού υπηρέτησα για μικρό χρονικό διάστημα, έδωσα παραίτηση και άλλαξα πορεία. Ήθελα να ρουφήξω και να μάθω ποιό πολλά
  για την Τέχνη.
Ακολούθησαν σεμινάρια επιμορφώσεις στην Αθήνα, όπου γνώρισα και διδάχτηκα σχέδιο από Αξιόλογους ζωγράφους, Μηταρά, Μαυρικάκη.
Συνεργάστηκα με το Μουσείο Παιδικής Τέχνης στην πλάκα, συνεργασία με την Ισπανική Πρεσβεία.
Ανοίγω εργαστήριο με παιδικά τμήματα από την Καστοριά, έπειτα δεύτερο και τα παιδιά διδάχτηκαν από εμένα και εγώ από αυτά. Πέρασαν από τα εργαστήρια μου ,πολλά παιδιά, αγάπησαν την τέχνη και το έργο μου δεν τελείωνε...
Τις Εκθέσεις μου τις αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και παράλληλα τα μαθήματα , επίσης και αυτά. Ένα τρίτο εργαστήριο μεγάλο σε δικό μου πια χώρο ακολούθησε,
  Εργαστήριο και Galley μαζί.
Εκεί μαζεύτηκαν όλα τα έργα μου ,σε μια μόνιμη Έκθεση.
Οι Βραβεύσεις άρχισαν από τον Δήμο από συλλόγους, από ΤΕΙ Κοζάνης, από Καλαβρία Κ. Ιταλία
  από φορείς... έκαναν την ψυχή μου να γεμίσει και τα έργα μου να πωλούνται.
Εκθέσεις πολλές Καβάλα, Ξάνθη, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα Άνδρο, Κύθνο, Τρίπολη, Λάρισα, Βόλο
  κλπ.
Με το "Τέχνη Φλόγα" ο Τότε Υπουργός Πολιτισμού, θαύμασε τα έργα μου ,που έκαναν το γύρω της Ελλάδας σε 74 πόλεις .
Τα έργα μου κοσμούν σπίτια της Πόλης μου και όχι μόνο.

****************************************************************************
Constantina (Nina) Charitonos

Visual artist


From a young age I was drawing shapes, designs, I was always looking for something from my dreams.  My dreams came true little by little
  large. The amateur images, took forms, in silk fabrics and the Exhibitions many.
Gradually my works began to be imprinted on canvases and so they were slow to take their course.
When I was growing up, Kastoria established me as an artist with many perspectives.
My studies were completed in Athens, after I finished two schools in Plaka and the school of Kea Xyni.
  I returned to Kastoria, the work and the Love of the world made me a City Painter.
I was appointed as a visual artist at the High School, after I served for a short time, I resigned and changed course.  I wanted to suck and learn a lot about Art.
This was followed by training seminars in Athens, where I met and learned drawing from Remarkable painters, Mitara, Mavrikaki.
I collaborated with the Museum of Children's Art on Fun, a collaboration with the Spanish Embassy.
I open a workshop with children's classes from Kastoria, then a second one and the children were taught by me and me by them.  Many children passed by my workshops, they loved art and my work did not end ...
My Exhibitions were embraced with enthusiasm and at the same time the lessons, too.          A third large workshop in my own space followed, Laboratory and Galley together.
All my works were collected there, in a permanent Exhibition.
The Awards started by the Municipality from clubs, from TEI of Kozani, from Kalavria K. Italia from institutions ... they made my soul fill and my works to be sold.
Exhibitions many  Kavala, Xanthi, Katerini, Thessaloniki, Athens Andros, Kythnos, Tripoli, Larissa, Volos etc.
With the "Art of Flame", the then Minister of Culture, admired my works, which made the surroundings of Greece in 74 cities.
My works adorn the houses of my city and beyond.

CONTACT :

 https://www.facebook.com/Art-gallery-Nina-112013110520226/

NEW ARTWORK ARRIVALS
NOVEMBER 2020

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο, απευθυνθείτε κατευθείαν στον καλλιτέχνη

If you want to buy the orignal artwork or prints, contact  the Artist  directly  

Si vous souhaitez acheter l'original, contactez directement l'Artiste

© Όλα τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην ιστοσελιδα του ALESARTE © αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δημοσιεύονται όπως μας αποστέλλονται  - με δική τους ευθύνη - ως αυθεντικά έργα των ίδιων των καλλιτεχνών.Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Κάθε εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή απαγορεύεται αυστηρά.
© All of the images on this website   ALESARTE © are copyrighted original artworks by the author and are protected by international copy right law. No materials in this web site may be reproduced, copied, downloaded, or used in any form without permission.   
© Les œuvres d'Art présentes sur  ALESARTE ©  sont soumises aux dispositions des différentes législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation des œuvres de cette galerie est interdite sans autorisation écrite de l'artiste.

Translate This Page

© Copyright ALESARTE the online ART gallery