BLOG


JANUARY 2024 - MARCH 2024

Στο πρωτο τρίμηνο του 2024, μας έστειλαν φωτογραφίες νέων έργων τους οι παρακάτω καλλιτέχνες:

In the first quarter of 2024, the following artists sent us photos of their new works:

Au premier trimestre 2024, les artistes suivants nous ont envoyé des photos de leurs nouvelles œuvres :

 AZDEM ABDESLEMARNAKI  LILIKA - ALEXIS - ZIAKA MARIA - VOSSOU SNEZANA-ZANA - PERDIKARI MARIA - ALVAREZ ROMERO YOLANDA

 AL  ANNE SOPHIE LE PENRU - DARAS ANDREAS - DOBRE ALICE ELENA - KOURKOUVELOU MARILETTA - MAKRAS STRATOS - BANNOUT NATHALIE


CLICK ON THE NAME TO SEE THE ARTIST'S GALLERY 
MARCH 2024
Μόλις κυκλοφόρησε το παιδικό βιβλίο "Δήμαρχος Κλόουν" με δικά μου κείμενα-εικόνες, το οποίο μιλά για την σπουδαιότητα της Χαράς & της Συνεργασίας στην ζωή μας, & κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χ.Πάτση.

Με εκτίμηση
Αικατερίνη Πουλιάση

 

Διεθνής διάκριση για τη Φλωρινιώτισσα ζωγράφο Ζάνα Βόσσου στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑOCTOBER 2023 - DECEMBER 2023

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2023, μας έστειλαν φωτογραφίες νέων έργων τους οι παρακάτω καλλιτέχνες:

In the fourth quarter of 2023, the following artists sent us photos of their new works:

Au quatrième trimestre 2023, les artistes suivants nous ont envoyé des photos de leurs nouvelles œuvres :

 FIOLITAKI G MARIAARNAKI  LILIKA - PERDIKARI MARIAPOULIASI AIKATERINI - DOBRE ALICE ELENA - VARSAMOUDIS  GIANNIS 

-TROULI GEORGIA - ALEXIS - KOURKOUVELOU MARILETTA - KTENIDIS LAZAROS - RAY DIPANKAR - ZOI CHRISTINA


CLICK ON THE NAME TO SEE THE ARTIST'S GALLERY 

JULY 2023 - SEPTEMBER 2023

Στο τρίτο τρίμηνο του 2023, μας έστειλαν φωτογραφίες νέων έργων τους οι παρακάτω καλλιτέχνες:

In the third quarter of 2023, the following artists sent us photos of their new works:

Au troisième trimestre 2023, les artistes suivants nous ont envoyé des photos de leurs nouvelles œuvres :

AL  ANNE SOPHIE LE PENRU  - TASOULA EVANGELIA - FIOLITAKI G MARIA - BOGOMOLOVA OLGA - NASRUDDEEN SABIHA - ARNAKI  LILIKA

PERDIKARI MARIA -TROULI GEORGIA - VOSSOU SNEZANA-ZANA - CARIDAD NANCY - POULIASI AIKATERINI - DOBRE ALICE ELENAVARSAMOUDIS  GIANNIS   

CLICK ON THE NAME TO SEE THE ARTIST'S GALLERY 

APRIL 2023 - JUNE 2023
Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, μας έστειλαν φωτογραφίες νέων έργων τους οι παρακάτω καλλιτέχνες:

In the second quarter of 2023, the following artists sent us photos of their new works:

Au deuxième trimestre 2023, les artistes suivants nous ont envoyé des photos de leurs nouvelles œuvres :

APRIL 2023

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member : DOBRE ALICE ELENA

JANUARY 2023 - MARCH 2023
Στο πρω΄το τρίμηνο του 2023, μας έστειλαν φωτογραφίες νέων έργων τους οι παρακάτω καλλιτέχνες:

In the first quarter of 2023, the following artists sent us photos of their new works:

Au premier trimestre 2023, les artistes suivants nous ont envoyé des photos de leurs nouvelles œuvres :

JANUARY 2023

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member : SAVVA MARIOS

NEWSLETTER TO ALL OUR MEMBERS/ARTISTS & FRIENDS VISITORS/COLLECTORS of
www.alesarte.com


JANUARY 2023

Dear artists/members and friends of www.alesarte.com

      ALESARTE © website continues its course due to your participation/contribution: your annual membership fee

      The artwork of our members is successfully displayed in 129 countries

      We are using   – free and paid – advertising services.

     Our online gallery features Greek and foreign artists from Greece and 29 different countries from all over the world. 


• Here are our 3 Facebook links:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://www.facebook.com/groups/1074171582642579


• You can also find us here: 

 

Our YouTube channel with your videos:

      We are also in contact with art groups and art galleries :

https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)             

• We improve our website platform in a daily basis

Through our website we promote (free of charge) your art EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS   (inform us about your event by mail: alesartegallery@gmail.com )

   http://alesarte.com/exhibitions-events.php


• Your artwork is featured on multiple pages in our website (aside from your personal page/gallery) https://www.alesarte.com/ARTWORK.php http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php
(If you wish you can provide us with photos of the space where you produce your artwork)• We continuously enrich and update our selected external links (museums, art schools, art news, other galleries, etc.)  http://www.alesarte.com/links.php

***After completing your annual subscription you can suggest – by sending us a mail alesartegallery@gmail.com – changes or additions to your personal page/gallery.


We are thankful to our members that continue to support ALESARTE © and contribute to our efforts with their subscriptions. That way ALESARTE © can manage the cost of site maintenance and can keep improving its services towards participating members, visitors and friends.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΤΟΥ www.alesarte.com


ΙANOYAΡΙΟΣ 2023

Αγαπητοί καλλιτέχνες/μέλη και φίλοι του www.alesarte.com

Το website συνεχίζει την πορεία του στο internet χάρις και στην δική σας συμμετοχή/συμβολή: την ετήσια συνδρομή σας

• Το καλλιτεχνικό έργο των μελών- καλλιτεχνών προβάλλεται αξιοπρεπώς σε 129 χώρες

Χρησιμοποιούμε  - δωρεάν και επί πληρωμή - υπηρεσίες προβολής και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 29 άλλες χώρες από όλον τον κόσμο.

• Λειτουργούν παράλληλα 3 σελίδες του site στο Facebook:                                                                                      https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://www.facebook.com/groups/1074171582642579

• Επίσης μας βρίσκετε εδώ

 

Σε δικό μας κανάλι στο YouTube  με δικά σας videos
 

      Συνεχίζεται η φιλική επαφή με ομάδες εκθέσεων και γκαλερί στην Ελλάδα                              

https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ)         

• Βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα του website

• Παρέχουμε δωρεάν την δυνατότητα προβολής των ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΡΑΒΕΙΩΝ σας μετά από έγκαιρη  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ) ενημέρωσή μας μέσω e-mail alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Διαθέτουμε σελίδες δωρεάν προβολής του έργου σας (εκτός από την προσωπική σας σελίδα/γκαλερί) όπως:

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php(Εφόσον επιθυμείτε και στείλετε αντίστοιχες προσωπικές φωτογραφίες και  του χώρου όπου παράγετε το καλλιτεχνικό σας έργο)


• Εμπλουτίζουμε διαρκώς την δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένους συνδέσμους (links) (μουσεία, σχολές και τάσεις στην τέχνη, γκαλερί, νέα για την τέχνη από όλον τον κόσμο, κλπ) http://www.alesarte.com/links.php

***Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορείτε να ζητήσετε - στέλνοντας μας  ένα  email  εδώ alesartegallery@gmail.com – τυχόν αλλαγές ή προσθήκες στην σελίδα/γκαλερί σας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους έχουν ήδη υποστηρίξει το ALESARTE © και έχουν συμβάλλει οικονομικά με τις ετήσιες συνδρομές τους. Έτσι το ALESARTE © θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα έξοδα λειτουργίας και να συνεχίσει να προσφέρει τις ολοένα βελτιούμενες υπηρεσίες του στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και στους φιλότεχνους επισκέπτες και φίλους μας.

NEWSLETTER À TOUS NOS MEMBRES / ARTISTES ET AMIS VISITEURS / COLLECTEURS de                    www.alesarte.com                                                                


JANVIER 2023

Chers artistes / membres et amis de www.alesarte.com

• Le site ALESARTE © poursuit son évolution grâce à votre participation / contribution: votre cotisation annuelle

• Les illustrations de nos membres sont exposées avec succès dans 129 pays

• Nous utilisons des services de publicité - gratuits et payants.

Notre galerie en ligne présente des artistes grecs et étrangers de Grèce et de 29 pays différents du monde entier.


• Voici nos 3 liens Facebook :          https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://www.facebook.com/groups/1074171582642579


• Vous pouvez également nous trouver ici:

 

Notre chaîne YouTube avec vos vidéos:

• Nous sommes également en contact avec des groupes artistiques et galeries d'art:


https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini   (Santorini)           

• Nous améliorons notre plate-forme de site Web au quotidien

• Grâce à notre site Web, nous faisons la promotion (gratuitement) de vos EXPOSITIONS d'art - HOMMAGES - DISTINCTIONS - PRIX (informez-nous de votre événement par mail: alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php


• Votre œuvre est présentée sur plusieurs pages de notre site Web (en dehors de votre page / galerie personnelle) 

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nous fournir des photos de l'espace où vous produisez votre oeuvre)


• Nous enrichissons et mettons à jour en permanence nos liens externes sélectionnés (musées, écoles d'art, actualités sur l'art, autres galeries, etc.)
http://www.alesarte.com/links.php

*** Après avoir complété votre abonnement annuel, vous pouvez suggérer - en nous envoyant un mail alesartegallery@gmail.com - des modifications ou des ajouts à votre page / galerie personnelle.

Nous remercions nos membres qui continuent à soutenir ALESARTE ©  et contribuent à nos efforts avec leurs abonnements.De cette façon, ALESARTE © peut gérer les coûts de maintenance du site et peut continuer à améliorer ses services envers les membres participants, les visiteurs et les amis.

NEWSLETTER TO ALL OUR MEMBERS/ARTISTS & FRIENDS VISITORS/COLLECTORS of
www.alesarte.com

JULY 2022

Dear artists/members and friends of www.alesarte.com

      ALESARTE © website continues its course due to your participation/contribution: your annual membership fee

      The artwork of our members is successfully displayed in 126 countries

    This counter http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ has been viewed ~202,000 times by ~44.000 visitors

      We are using   – free and paid – advertising services.

     Our online gallery features Greek and foreign artists from Greece and 29 different countries from all over the world. 

• Here are our Facebook links:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• You can also find us here: 

 


Our YouTube channel with your videos:

      We are also in contact with art groups

and art galleries :

https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

• We improve our website platform in a daily basis

Through our website we promote (free of charge) your art EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS   (inform us about your event by mail: alesartegallery@gmail.com )

   http://alesarte.com/exhibitions-events.php


• Your artwork is featured on multiple pages in our website (aside from your personal page/gallery) https://www.alesarte.com/ARTWORK.php http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php
(If you wish you can provide us with photos of the space where you produce your artwork)• We continuously enrich and update our selected external links (museums, art schools, art news, other galleries, etc.)  http://www.alesarte.com/links.php

***After completing your annual subscription you can suggest – by sending us a mail alesartegallery@gmail.com – changes or additions to your personal page/gallery.


We are thankful to our members that continue to support ALESARTE © and contribute to our efforts with their subscriptions.


That way ALESARTE © can manage the cost of site maintenance and can keep improving its services towards participating members, visitors and friends.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΤΟΥ www.alesarte.com

ΙΟΥΛΙΟΣ  2022

Αγαπητοί καλλιτέχνες/μέλη και φίλοι του www.alesarte.com

Το website συνεχίζει την πορεία του στο internet χάρις και στην δική σας συμμετοχή/συμβολή: την ετήσια συνδρομή σας

• Το καλλιτεχνικό έργο των μελών- καλλιτεχνών προβάλλεται αξιοπρεπώς σε 126 χώρες

(δες το μετρητήhttp://s11.flagcounter.com/more/3Fn τον έχουν δει ~202.000 φορές ~44.000  επισκέπτες

Χρησιμοποιούμε  - δωρεάν και επί πληρωμή - υπηρεσίες προβολής και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 29 άλλες χώρες από όλον τον κόσμο.

• Λειτουργούν παράλληλα δύο σελίδες του site στο Facebook:                                                                                      https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• Επίσης μας βρίσκετε εδώ

 

Σε δικό μας κανάλι στο YouTube  με δικά σας videos
 

      Συνεχίζεται η φιλική επαφή με ομάδες εκθέσεων και γκαλερί στην Ελλάδα                 https://www.facebook.c/Art.Space.Santorini (Σαντορίνη)           

 https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Αθήνα) 

• Βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα του website

• Παρέχουμε δωρεάν την δυνατότητα προβολής των ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΡΑΒΕΙΩΝ σας μετά από έγκαιρη  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ) ενημέρωσή μας μέσω e-mail alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Διαθέτουμε σελίδες δωρεάν προβολής του έργου σας (εκτός από την προσωπική σας σελίδα/γκαλερί) όπως:

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php(Εφόσον επιθυμείτε και στείλετε αντίστοιχες προσωπικές φωτογραφίες και  του χώρου όπου παράγετε το καλλιτεχνικό σας έργο)


• Εμπλουτίζουμε διαρκώς την δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένους συνδέσμους (links) (μουσεία, σχολές και τάσεις στην τέχνη, γκαλερί, νέα για την τέχνη από όλον τον κόσμο, κλπ) http://www.alesarte.com/links.php

***Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορείτε να ζητήσετε - στέλνοντας μας  ένα  email  εδώ alesartegallery@gmail.com – τυχόν αλλαγές ή προσθήκες στην σελίδα/γκαλερί σας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους έχουν ήδη υποστηρίξει το ALESARTE © και έχουν συμβάλλει οικονομικά με τις ετήσιες συνδρομές τους.                                                Έτσι το ALESARTE © θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα έξοδα λειτουργίας και να συνεχίσει να προσφέρει τις ολοένα βελτιούμενες υπηρεσίες του στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και στους φιλότεχνους επισκέπτες και φίλους μας.

NEWSLETTER À TOUS NOS MEMBRES / ARTISTES ET AMIS VISITEURS / COLLECTEURS de                    www.alesarte.com                                                                JUILLET 2022

Chers artistes / membres et amis de www.alesarte.com

• Le site ALESARTE © poursuit son évolution grâce à votre participation / contribution: votre cotisation annuelle

• Les illustrations de nos membres sont exposées avec succès dans 126 pays

Ce compteur http://s11.flagcounter.com/more/3Fn a été vu ~ 202 000 fois par ~ 44 000 visiteurs

• Nous utilisons des services de publicité - gratuits et payants.

Notre galerie en ligne présente des artistes grecs et étrangers de Grèce et de 29 pays différents du monde entier.

• Voici nos liens Facebook :       https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• Vous pouvez également nous trouver ici:

 


Notre chaîne YouTube avec vos vidéos:


• Nous sommes également en contact avec des groupes artistiques et galeries d'art:
https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

• Nous améliorons notre plate-forme de site Web au quotidien

• Grâce à notre site Web, nous faisons la promotion (gratuitement) de vos EXPOSITIONS d'art - HOMMAGES - DISTINCTIONS - PRIX (informez-nous de votre événement par mail: alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Votre œuvre est présentée sur plusieurs pages de notre site Web (en dehors de votre page / galerie personnelle) 

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nous fournir des photos de l'espace où vous produisez votre oeuvre)


• Nous enrichissons et mettons à jour en permanence nos liens externes sélectionnés (musées, écoles d'art, actualités sur l'art, autres galeries, etc.)
http://www.alesarte.com/links.php

*** Après avoir complété votre abonnement annuel, vous pouvez suggérer - en nous envoyant un mail alesartegallery@gmail.com - des modifications ou des ajouts à votre page / galerie personnelle.

Nous remercions nos membres qui continuent à soutenir ALESARTE ©  et contribuent à nos efforts avec leurs abonnements.

De cette façon, ALESARTE © peut gérer les coûts de maintenance du site et peut continuer à améliorer ses services envers les membres participants, les visiteurs et les amis.
MAY 2022

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member : VARSAMOUDIS GIANNIS   
APRIL 2022

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member :  LAOUDIA LITSA

MARS 2022

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member :  VOSSOU SNEZANA- ZANA     


NEWSLETTER TO ALL OUR MEMBERS/ARTISTS & FRIENDS VISITORS/COLLECTORS of

www.alesarte.com

 

FEBRUARY 2022

Dear artists/members and friends of www.alesarte.com

      ALESARTE © website continues its course due to your participation/contribution: your annual membership fee

      The artwork of our members is successfully displayed in 125 countries

    This counter http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ has been viewed ~191,000 times by ~41.000 visitors

      We are using   – free and paid – advertising services.

     Our online gallery features Greek and foreign artists from Greece and 29 different countries from all over the world. 

• Here are our Facebook, Google  links:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• You can also find us here: 

 Our YouTube channel with your videos:

      We are also in contact with art groups

(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)    

      and art galleries:

      https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

      https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

 

• We improve our website platform in a daily basis

Through our website we promote (free of charge) your art EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS   (inform us about your event by mail: alesartegallery@gmail.com )

   http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Your artwork is featured on multiple pages in our website (aside from your personal page/gallery)

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php
(If you wish you can provide us with photos of the space where you produce your artwork)• We continuously enrich and update our selected external links (museums, art schools, art news, other galleries, etc.)  http://www.alesarte.com/links.php

***After completing your annual subscription you can suggest – by sending us a mail alesartegallery@gmail.com – changes or additions to your personal page/gallery.


We are thankful to our members that continue to support ALESARTE © and contribute to our efforts with their subscriptions.


That way ALESARTE © can manage the cost of site maintenance and can keep improving its services towards participating members, visitors and friends.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΤΟΥ www.alesarte.com

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2022

Αγαπητοί καλλιτέχνες/μέλη και φίλοι του www.alesarte.com

Το website συνεχίζει την πορεία του στο internet χάρις και στην δική σας συμμετοχή/συμβολή: την ετήσια συνδρομή σας

• Το καλλιτεχνικό έργο των μελών- καλλιτεχνών προβάλλεται αξιοπρεπώς σε 125 χώρες

(δες το μετρητή http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ τον έχουν δει ~191.000 φορές ~41.000  επισκέπτες

Χρησιμοποιούμε  - δωρεάν και επί πληρωμή - υπηρεσίες προβολής και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 29 άλλες χώρες από όλον τον κόσμο.

• Λειτουργούν παράλληλα δύο σελίδες του site στο Facebook, η σελίδα στο Google :

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• Επίσης μας βρίσκετε εδώ

 


Σε δικό μας κανάλι στο YouTube  με δικά σας videos
 

      Συνεχίζεται η φιλική επαφή με ομάδες εκθέσεων και γκαλερί στην Ελλάδα π.χ.

(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)               

      και γκαλερί π.χ.:

https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Σαντορίνη)           

 https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Αθήνα) 

• Βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα του website

• Παρέχουμε δωρεάν την δυνατότητα προβολής των ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΡΑΒΕΙΩΝ σας μετά από έγκαιρη  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ) ενημέρωσή μας μέσω e-mail alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Διαθέτουμε σελίδες δωρεάν προβολής του έργου σας (εκτός από την προσωπική σας σελίδα/γκαλερί) όπως:

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php(Εφόσον επιθυμείτε και στείλετε αντίστοιχες προσωπικές φωτογραφίες και  του χώρου όπου παράγετε το καλλιτεχνικό σας έργο)


• Εμπλουτίζουμε διαρκώς την δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένους συνδέσμους (links) (μουσεία, σχολές και τάσεις στην τέχνη, γκαλερί, νέα για την τέχνη από όλον τον κόσμο, κλπ) http://www.alesarte.com/links.php

***Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορείτε να ζητήσετε - στέλνοντας μας  ένα  email  εδώ alesartegallery@gmail.com – τυχόν αλλαγές ή προσθήκες στην σελίδα/γκαλερί σας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους έχουν ήδη υποστηρίξει το ALESARTE © και έχουν συμβάλλει οικονομικά με τις ετήσιες συνδρομές τους.                                            Έτσι το ALESARTE © θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα έξοδα λειτουργίας και να συνεχίσει να προσφέρει τις ολοένα βελτιούμενες υπηρεσίες του στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και στους φιλότεχνους επισκέπτες και φίλους μας.

NEWSLETTER À TOUS NOS MEMBRES / ARTISTES ET AMIS VISITEURS / COLLECTEURS de www.alesarte.com

FEVRIER 2022

Chers artistes / membres et amis de www.alesarte.com

• Le site ALESARTE © poursuit son évolution grâce à votre participation / contribution: votre cotisation annuelle

• Les illustrations de nos membres sont exposées avec succès dans 125 pays

Ce compteur http://s11.flagcounter.com/more/3Fn a été vu ~ 191 000 fois par ~ 41 000 visiteurs

• Nous utilisons des services de publicité - gratuits et payants.

Notre galerie en ligne présente des artistes grecs et étrangers de Grèce et de 29 pays différents du monde entier.

• Voici nos liens Facebook, Google :

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

• Vous pouvez également nous trouver ici:

 Notre chaîne YouTube avec vos vidéos:


• Nous sommes également en contact avec des groupes artistiques
(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)  

• et galeries d'art:
https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

• Nous améliorons notre plate-forme de site Web au quotidien

• Grâce à notre site Web, nous faisons la promotion (gratuitement) de vos EXPOSITIONS d'art - HOMMAGES - DISTINCTIONS - PRIX (informez-nous de votre événement par mail: alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Votre œuvre est présentée sur plusieurs pages de notre site Web (en dehors de votre page / galerie personnelle) 

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nous fournir des photos de l'espace où vous produisez votre oeuvre)

• Nous enrichissons et mettons à jour en permanence nos liens externes sélectionnés (musées, écoles d'art, actualités sur l'art, autres galeries, etc.)
http://www.alesarte.com/links.php

*** Après avoir complété votre abonnement annuel, vous pouvez suggérer - en nous envoyant un mail alesartegallery@gmail.com - des modifications ou des ajouts à votre page / galerie personnelle.

Nous remercions nos membres qui continuent à soutenir ALESARTE ©  et contribuent à nos efforts avec leurs abonnements.

De cette façon,  ALESARTE © peut gérer les coûts de maintenance du site et peut continuer à améliorer ses services envers les membres participants, les visiteurs et les amis.


Translate This Page

 
DECEMBER 2021

New ALESARTE Member ArtistNEWSLETTER TO ALL OUR MEMBERS/ARTISTS & FRIENDS VISITORS/COLLECTORS of

www.alesarte.com

 

SEPTEMBER 2021

Dear artists/members and friends of www.alesarte.com

      ALESARTE © website continues its course due to your participation/contribution: your annual membership fee

      The artwork of our members is successfully displayed in 122 countries

    This counter http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ has been viewed ~174,000 times by ~38.000 visitors

 

 

      We are using   – free and paid – advertising services.

     Our online gallery features Greek and foreign artists from Greece and 29 different countries from all over the world.

 

• Here are our Facebook, Google and Twitter links:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://twitter.com/alesartegallery

• You can also find us here:

 

 Our YouTube channel with your videos:

      We are also in contact with art groups

(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)    

      and art galleries:

      https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

      https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

 

• We improve our website platform in a daily basis

Through our website we promote (free of charge) your art EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS   (inform us about your event by mail: alesartegallery@gmail.com )

   http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Your artwork is featured on multiple pages in our website (aside from your personal page/gallery)

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php
(If you wish you can provide us with photos of the space where you produce your artwork)• We continuously enrich and update our selected external links (museums, art schools, art news, other galleries, etc.)  http://www.alesarte.com/links.php

***After completing your annual subscription you can suggest – by sending us a mail alesartegallery@gmail.com – changes or additions to your personal page/gallery.


We are thankful to our members that continue to support ALESARTE © and contribute to our efforts with their subscriptions.


That way ALESARTE © can manage the cost of site maintenance and can keep improving its services towards participating members, visitors and friends.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΤΟΥ www.alesarte.com

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021

Αγαπητοί καλλιτέχνες/μέλη και φίλοι του www.alesarte.com

Το website συνεχίζει την πορεία του στο internet χάρις και στην δική σας συμμετοχή/συμβολή: την ετήσια συνδρομή σας

• Το καλλιτεχνικό έργο των μελών- καλλιτεχνών προβάλλεται αξιοπρεπώς σε 122 χώρες

(δες το μετρητή http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ τον έχουν δει ~174.000 φορές ~38.000  επισκέπτες


Χρησιμοποιούμε  - δωρεάν και επί πληρωμή - υπηρεσίες προβολής και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 29 άλλες χώρες από όλον τον κόσμο.

• Λειτουργούν παράλληλα δύο σελίδες του site στο Facebook, η σελίδα στο Google και στο Twitter:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://twitter.com/alesartegallery

• Επίσης μας βρίσκετε εδώ

 


Σε δικό μας κανάλι στο YouTube  με δικά σας videos
 

      Συνεχίζεται η φιλική επαφή με ομάδες εκθέσεων και γκαλερί στην Ελλάδα π.χ.

(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)               

      και γκαλερί π.χ.:

https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Σαντορίνη)           

 https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Αθήνα) 

• Βελτιώνουμε καθημερινά την εικόνα του website

• Παρέχουμε δωρεάν την δυνατότητα προβολής των ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΡΑΒΕΙΩΝ σας μετά από έγκαιρη  (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ) ενημέρωσή μας μέσω e-mail alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Διαθέτουμε σελίδες δωρεάν προβολής του έργου σας (εκτός από την προσωπική σας σελίδα/γκαλερί) όπως:

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php(Εφόσον επιθυμείτε και στείλετε αντίστοιχες προσωπικές φωτογραφίες και  του χώρου όπου παράγετε το καλλιτεχνικό σας έργο)


• Εμπλουτίζουμε διαρκώς την δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένους συνδέσμους (links) (μουσεία, σχολές και τάσεις στην τέχνη, γκαλερί, νέα για την τέχνη από όλον τον κόσμο, κλπ) http://www.alesarte.com/links.php

***Με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής μπορείτε να ζητήσετε - στέλνοντας μας  ένα  email  εδώ alesartegallery@gmail.com – τυχόν αλλαγές ή προσθήκες στην σελίδα/γκαλερί σας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους έχουν ήδη υποστηρίξει το ALESARTE © και έχουν συμβάλλει οικονομικά με τις ετήσιες συνδρομές τους.                                            Έτσι το ALESARTE © θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα έξοδα λειτουργίας και να συνεχίσει να προσφέρει τις ολοένα βελτιούμενες υπηρεσίες του στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν και στους φιλότεχνους επισκέπτες και φίλους μας.NEWSLETTER À TOUS NOS MEMBRES / ARTISTES ET AMIS VISITEURS / COLLECTEURS de www.alesarte.com

SEPTEMBRΕ  2021

Chers artistes / membres et amis de www.alesarte.com

• Le site ALESARTE © poursuit son évolution grâce à votre participation / contribution: votre cotisation annuelle

• Les illustrations de nos membres sont exposées avec succès dans 122 pays

Ce compteur http://s11.flagcounter.com/more/3Fn a été vu ~ 174 000 fois par ~ 38 000 visiteurs• Nous utilisons des services de publicité - gratuits et payants.

Notre galerie en ligne présente des artistes grecs et étrangers de Grèce et de 29 pays différents du monde entier.

• Voici nos liens Facebook, Google et Twitter:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://twitter.com/alesartegallery

• Vous pouvez également nous trouver ici:

 Notre chaîne YouTube avec vos vidéos:


• Nous sommes également en contact avec des groupes artistiques
(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)  

• et galeries d'art:
https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

• Nous améliorons notre plate-forme de site Web au quotidien

• Grâce à notre site Web, nous faisons la promotion (gratuitement) de vos EXPOSITIONS d'art - HOMMAGES - DISTINCTIONS - PRIX (informez-nous de votre événement par mail: alesartegallery@gmail.com )

http://alesarte.com/exhibitions-events.php

• Votre œuvre est présentée sur plusieurs pages de notre site Web (en dehors de votre page / galerie personnelle) 

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php

(Si vous le souhaitez, vous pouvez nous fournir des photos de l'espace où vous produisez votre oeuvre)

• Nous enrichissons et mettons à jour en permanence nos liens externes sélectionnés (musées, écoles d'art, actualités sur l'art, autres galeries, etc.)
http://www.alesarte.com/links.php

*** Après avoir complété votre abonnement annuel, vous pouvez suggérer - en nous envoyant un mail alesartegallery@gmail.com - des modifications ou des ajouts à votre page / galerie personnelle.

Nous remercions nos membres qui continuent à soutenir ALESARTE ©  et contribuent à nos efforts avec leurs abonnements.

De cette façon,  ALESARTE © peut gérer les coûts de maintenance du site et peut continuer à améliorer ses services envers les membres participants, les visiteurs et les amis.


AUGUST 2021

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member : MORRISON JANE

JUNE 2021

New ALESARTE Member Artist

Let's welcome our new member :   FIOLITAKI  G.  MARIA

NEWSLETTER TO ALL OUR MEMBERS/ARTISTS & FRIENDS VISITORS/COLLECTORS of  www.alesarte.com

 

APRIL 2021

 

Dear artists/members and friends of www.alesarte.com

      ALESARTE © website continues its course due to your participation/contribution: your annual membership fee

      The artwork of our members is successfully displayed in 120 countries

    This counter http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ has been viewed ~165,000 times by ~35,500 visitors

 

 

      We are using   – free and paid – advertising services.

     Our online gallery features Greek and foreign artists from Greece and 29 different countries from all over the world.

 

• Here are our Facebook, Google and Twitter links:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://twitter.com/alesartegallery

• You can also find us here:

 

 Our YouTube channel with your videos:

      We are also in contact with art groups

(ART WAY https://www.facebook.com/ART-WAY-126820290766668/timeline/)    

      and art galleries:

      https://www.facebook.com/Art.Space.Santorini (Santorini)           

      https://www.facebook.com/chiliartgallery/ (Athens)

 

• We improve our website platform in a daily basis

Through our website we promote (free of charge) your art EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS (inform us about your event by mail: (alesartegallery@gmail.com )

   http://alesarte.com/exhibitions-events.php


• Your artwork is featured on multiple pages in our website (aside from your personal page/gallery)

https://www.alesarte.com/ARTWORK.php

http://www.alesarte.com/art-search.php

http://www.alesarte.com/artwork---random-display.php

http://www.alesarte.com/inside-the-studio.php
(If you wish you can provide us with photos of the space where you produce your artwork)• We continuously enrich and update our selected external links (museums, art schools, art news, other galleries, etc.)  http://www.alesarte.com/links.php

***After completing your annual subscription you can suggest – by sending us a mail alesartegallery@gmail.com – changes or additions to your personal page/gallery.


We are thankful to our members that continue to support ALESARTE © and contribute to our efforts with their subscriptions.


That way ALESARTE © can manage the cost of site maintenance and can keep improving its services towards participating members, visitors and friends.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΤΟΥ www.alesarte.com

ΑΠΡΙΛΗΣ 2021

Αγαπητοί καλλιτέχνες/μέλη και φίλοι του www.alesarte.com

Το website συνεχίζει την πορεία του στο internet χάρις και στην δική σας συμμετοχή/συμβολή: την ετήσια συνδρομή σας

• Το καλλιτεχνικό έργο των μελών- καλλιτεχνών προβάλλεται αξιοπρεπώς σε 120 χώρες

(δες το μετρητή http://s11.flagcounter.com/more/3Fn/ τον έχουν δει ~165.000 φορές ~35.500  επισκέπτες


Χρησιμοποιούμε  - δωρεάν και επί πληρωμή - υπηρεσίες προβολής και ανάπτυξης.

Έχουμε ήδη συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα και 29 άλλες χώρες από όλον τον κόσμο.


• Λειτουργούν παράλληλα δύο σελίδες του site στο Facebook, η σελίδα στο Google και στο Twitter:

https://www.Facebook.com/groups/ALESARTE/

https://el-gr.facebook.com/Alesarte1

https://twitter.com/alesartegallery