DOBRE  ALICE  ELENA ALICE  ELENA  DOBRE

Curriculum vitae

Nume: Dobre

Prenume: Alice Elena

Data și locul nașterii: 21.05.1982, Vanju Mare, Mehedinți

Adresa:Sanmihaiul român, Timiș, România

e-mail: alice.dobre@gmail.com


Studii: 2007-2009 Master Pictură, Facultatea de Arte Plastice Timisoara

          2002-2006 Facultatea de arte plastice Timisoara, secția Pictură

          1997-2002 Liceul Pedagogic "St. Odobleja", Drobeta Turnu Severin.

Premii: 2010: Nominalizare Premiul Ederhard Dietsch, Gera, Germania

2006: Premiul 1," Rembrandt - Lumina in clar-obscur", concurs organizat de ambasada Regatului Țările de Jos cu sprijinul Facultății de Artă Timișoara

2005 - Premiul 1, la Expozitia- concurs de pictură, Acasă, Premiile Absolvenților pe anul 2005, Fundația Interart, Triade

Expoziții personale:

2019 - Majestatea sa-Iubirea, Arad

2010 - Expoziția  "Îngeri- revelație", Muzeul de artă sacră, din cadrul Catedralei Mitropolitane Timișoara

2006 - Expoziția "Îngeri", Muzeul de artă, Drobeta Turnu Severin.

Expozitii de grup: 2013 Salonul de artă , Timișoara

                            2012 Expoziția de pictură " Fructele copacului dorințelor" , Timișoară

 și Belgrad, Serbia

                            2012 Expoziția Eberhard Dietsch, Gera, Germania

                            2010 Expoziția Eberhard Dietsch, Gera, Germania

                            2007 Expoziția de pictură Natura statică, Fundația Interart Triade, Timișoara

                            2007 Expoziția de pictură Foc, aer, apă, pământ, Hamburg, Germania

                            2006 Expoziția concurs Rembrandt - "Lumina in clar-obscur" , concurs organizat de Ambasada Țărilor de Jos cu sprijinul Facultății de Arte Plastice Timișoara

                            2006  Expoziția de pictură Îngeri și sfinți, București

                                      Expoziție Proiect 11, ArtClub, Timișoara

                                      Expoziție Interferente, Galeria Mansarda a Facultății de Artă Timișoara

                             2005 Salonul Județean de arte, Muzeul Huniade

Expoziția -concurs de pictură Acasă, Fundația Interart Triade, Timișoara

Expozitia- concurs de pictură, Grădini, galeria Triade, Timișoara

Expoziție de pictură cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului, organizată de Uniunea Culturală a românilor din Ungaria, Fundația pentru cultura Românească din Ungaria, Gyula, Ungaria

2003 Expoziție de pictură București

2003 Tabăra de creație Tescani, Bacău

CONTACT:

Adresa:Sanmihaiul român, Timiș, România

e-mail: alice.dobre@gmail.com

********************************************************************************

Curriculum vitae

Name: Dobre
Surname: Alice Elena
Date and birth place: 21.05.1982, Vanju Mare, Mehedinți
Adress: Sanmihaiul român, Timiș, România
e-mail: alice.dobre@gmail.com
Studies: 2007-2009 Painting Master, Faculty of Fine Arts Timisoara
2002-2006 Faculty of Fine Arts Timisoara, Painting section
1997-2002 Pedagogical High School "St. Odobleja", Drobeta Turnu Severin.
Awards:
2010: Eberhard Dietsch Prize Nomination, Gera, Germania
2006: 1st prize,"Rembrandt - Light in clear-obscure", contest organized by Netherlands
Embassy with the support of Faculty of Art Timișoara
2005 - 1st prize, at the painting contest-exhibition, "Home", Graduates Awards for year
2005, Interart Triade Foundation
Personal exhibitions:
2019 - "Her majesty, Love", Arad
2010 - Exhibition "Angels-revelation", Muzeum of sacred art, within Catedrala
Mitropolitană Timișoara
2006 - Exhibition "Angels", Museum of art, Drobeta Turnu Severin.
Group exhibitions:
2013 Salonul de artă , Timișoara
2012 Painting Exhibition " The fruits of The Wishing Tree" , Timișoara
and Belgrad, Serbia
2012 Exhibition Eberhard Dietsch, Gera, Germania
2010 Exhibition Eberhard Dietsch, Gera, Germania
2007 Still life Painting Exhibition, Interart Triade Foundation, Timișoara2007 "Fire,air,water,earth" Painting Exhibition, Hamburg, Germania
2006 Contest-Exhibition Rembrandt - "Light in clear-obscure", contest
organized by Netherlands Embassy with the support of Faculty of Art Timișoara
2006 Painting Exhibition "Angels and Saints", București
Project Exhibition 11, ArtClub, Timișoara
Interferences Exhibition, Attic Gallery of Faculty of Art Timișoara
2005 Salonul Județean de arte, Huniade Museum
Painting Contest-Exhibition "Home", Interart Triade Foundation, Timișoara
Painting Contest-Exhibition, "Gardens", Triade gallery, Timișoara
Painting exhibition on the occasion of the celebration of the resurrection of the Lord,
organized by Uniunea Culturală a românilor din Ungaria, Romanian culture Foundation
from Hungary, Gyula, Hungary
2003 Painting Exhibition Bucharest
2003 Creative Camp Tescani, Bacău

DECLARAȚIA ARTISTULUI
ARTIST'S STATEMENT

Preocupările mele in arta sunt cele de a identifica invizibilul ,de a transpune ceea ce ochii fizici nu vad și de a  aduce in vibrații de culoare tot ce înseamnă spiritul omenesc. Mă preocupă foarte mult Îngerii, iar felul în care îi redau fac parte din trăirile și revelațiile mele. Figura umana, portretul de asemenea îmi place mult sa abordez in arta mea.

My concerns in art are to identify the invisible, to transpose what the physical eyes cannot see and to bring in color vibrations everything that the human spirit means. I am very concerned with Angels, and the way I render them is part of my experiences and revelations. The human figure, the portrait, I also really like to approach in my art.

EXHIBITIONS - TRIBUTES - DISTINCTIONS - AWARDS - INTERVIEWS

EXPOSITIONS - HOMMAGES - DISTINCTIONS - PRIX - ENTRETIENS

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Premii: 2010: Nominalizare Premiul Ederhard Dietsch, Gera, Germania

2006: Premiul 1," Rembrandt - Lumina in clar-obscur", concurs organizat de ambasada Regatului Țările de Jos cu sprijinul Facultății de Artă Timișoara

2005 - Premiul 1, la Expozitia- concurs de pictură, Acasă, Premiile Absolvenților pe anul 2005, Fundația Interart, Triade
********************************************************************************
Βραβεία: 2010: Υποψηφιότητα Βραβείο Ederhard Dietsch, Gera, Γερμανία

2006: 1ο Βραβείο, "Rembrandt - Light in chiaroscuro", διαγωνισμός που διοργανώθηκε από την πρεσβεία του Βασιλείου της Ολλανδίας με την υποστήριξη της Σχολής Τέχνης Τιμισοάρα

2005 - 1ο Βραβείο, στον διαγωνισμό Έκθεσης-Ζωγραφικής, Home, Graduate Awards για το έτος 2005, Interart Foundation, Triade
********************************************************************************

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε το πρωτότυπο, απευθυνθείτε κατευθείαν στους καλλιτέχνες 

If you want to buy the original, contact  the Artist directly

Si vous souhaitez acheter l'original, contactez directement l'Artiste

Vizible infinity
NEW ARTWORK ARRIVALS
MARCH 2024
NEW ARTWORK ARRIVALS
0CTOBER 2023

DRAWINGS
Seven nudes in the manner of Brancusi

PORTRAITS
NEW ARTWORK ARRIVALS
JUNE 2023
NEW ARTWORK ARRIVALS
MAY 2023
The Mental proiect of Brâncuși
NEW ARTWORK ARRIVALS
APRIL 2023
PORTRAITS  I

NEW ARTWORK ARRIVALS
APRIL 2023
REVELATIONS
© Όλα τα έργα τέχνης που παρουσιάζονται στην ιστοσελιδα του ALESARTE © αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δημοσιεύονται όπως μας αποστέλλονται  - με δική τους ευθύνη - ως αυθεντικά έργα των ίδιων των καλλιτεχνών. Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Κάθε εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή απαγορεύεται αυστηρά
© All of the images on this website ALESARTE © are copyrighted original artworks bythe author and are protected by international copy right law. No materials in this web site may be reproduced, copied, downloaded, or used in any form without permission.    
© Les œuvres d'Art présentes sur  ALESARTE © sont soumises aux dispositions des différentes législations nationales et internationales sur la protection des droits d'auteurs. Toute reproduction ou utilisation des œuvres de cette galerie est interdite sans autorisation écrite de l'artiste.

Translate This Page

© Copyright ALESARTE the online ART gallery