LETTERS (BOLD) : ARTISTS PRESENTED FOR THE FIRST TIME IN THE GALLERY
                 LETTERS (RED)      Αrtists who left the gallery
INDEX OF ARTISTS 2012-2023
Artists listed alphabetically by last name

 Index of Artists (AUGUST 2012)   

 GREECE                               

 

1.       ALEXIADES  CONSTANTIN (Alexis)                       

2.       ARVANITI  VLACHOPOULOU  MARIANNA      

3.       CHATZIPAVLIS  JOSEF

4.       CHLEMPOU  GLYKERIA 

5.       EFTHIMAKI ROULA

6.       KAGIADAKIS   STYLIANOS

7.       KTENIDIS   LAZAROS

8.       LOENNIG  ANGELA

9.       LAMBERT HARIS

10.   MAKRAS  STRATOS

11.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

12.   SARDIS  GEORGE

13.   SOKODIMOS  ANDREAS

14.   STROUMPI  RALLOU

15.   THEODOSAKIS  MICHAEL

 Index of Artists (NOVEMBER 2013)

GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALEXIADES  CONSTANTIN  (Alexis)  

2.       ANNINOS   ODYSSEAS 

3.       ARVANITI   MARIANNA

4.       BAY  OLYMPIA

5.       BHATIA SWATI

6.       BEKOU HELEN

7.       CHATZIANASTASIADIS   MIKE

8.       CHATZIPAVLIS   JOSEF

9.       CHLEMPOU  GLYKERIA

10.   DE MARTINO Alessandro

11.   EFTHIMAKI ROULA

12.   FANTINI CLARA

13.   GEOMBRE FANNY

14.   KAFATARIDIS DIMITRIS

15.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

16.   KANELLAKOU  KATERINA

17.   KARAMEROS CHRISTOS

18.   KONTOPIDES  SUSANNE

19.   KOTSAKI STELLA MARIA

20.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

21.   KTENIDIS   LAZAROS

22.   LOENNIG   ANGELA

23.   LAMBERT HARIS

24.   MACIEVSKIY   DENIS

25.   MAKRAS STRATOS

26.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

27.   NIKOLIDAKI  RULI

28.   NTASIOU KLEONIKI

29.   PANTOULAS  GEORGE

30.   PAPAS YANNIS

31.   PATIKA TITI

32.   PENNA IRINI

33.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA  D

34.   RENTAS  CHRISTOS

35.   RONIT KRISTAL

36.   SARDIS  GEORGE

37.   SOKODIMOS   ANDREAS

38.   SOTIROPOULOS   THEODOROS

39.   STROUMPI   RALLOU

40.   SUMMER ICE

41.   TATAKIS GEORGE

42.   TERZI  KATERINA

43.   TERZIAN  CAROLIN

44.   THEODOSAKIS  MICHAEL

45.   ZIAKA MARIA

Index of Artists (DECEMBER 2014)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       AZDEM ABDESLEM

3.       ANNINOS ODYSSEAS

4.       ARVANITI MARIANNA

5.       BAKKOUR MOHAMED

6.       BAKOGIANNIS  MARY P.

7.       BAY OLYMPIA

8.       BHATIA SWATI

9.       BEKOU HELEN

10.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

11.   CHATZIPAVLIS JOSEF

12.   CHLEMPOU GLYKERIA

13.   DE MARTINO Alessandro

14.   DIGART Alexis

15.   EL AABIDI Aziza

16.   EFTHIMAKI ROULA

17.   FANTINI CLARA

18.   GARGURI FADUA

19.   GEOMBRE FANNY

20.   KAFATARIDIS DIMITRIS

21.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

22.   KANELLAKOU  KATERINA

23.   KARAMEROS CHRISTOS

24.   KARAMPATZAKI VOULA

25.   KOKKINOS MICHEL

26.   KONTOPIDES SUSANNE

27.   KOTSAKI  STELLA MARIA

28.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

29.   KTENIDIS   LAZAROS

30.   LOENNIG  ANGELA

31.   LAMBERT HARIS

32.   MACIEVSKIY  DENIS

33.   MAKRAS STRATOS

34.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

35.   NEIL PATRICIA

36.   NIKOLIDAKI  RULI

37.   NTASIOU KLEONIKI

38.   PANCHAL CHINKY

39.   PANTOULAS  GEORGE

40.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

41.   PAPAS YANNIS

42.   PATIKA TITI

43.   PATSIKAKIS ELISAVET

44.   PENNA IRINI

45.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

46.   RENTAS  CHRISTOS

47.   RONIT KRISTAL

48.   SARANGIOLIS KYRIAKI

49.   SARDIS  GEORGE

50.   SOKODIMOS ANDREAS

51.   SOPOGLIDOU MARIA

52.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

53.   STROUMPI  RALLOU

54.   SUMMER ICE

55.   TALIADOROU MARGARITA

56.   TATAKIS GEORGE

57.   TERZIAN  CAROLIN

58.   THEODOSAKIS MICHAEL

59.   TSIVDARI ANNA

60.   ZIAKA MARIA

Index of Artists (AUGUST 2015)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

 

1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       AZDEM ABDESLEM

3.       ANNINOS ODYSSEAS

4.       ARVANITI MARIANNA

5.       BAKKOUR MOHAMED

6.       BAKOGIANNIS MARY P.

7.       BAY OLYMPIA

8.       BHATIA SWATI

9.       BOURANIS STAVROS

10.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

11.   CHATZIPAVLIS JOSEF

12.   CHLEMPOU GLYKERIA 

13.   DE MARTINO Alessandro

14.   DIGART Alexis

15.   EL AABIDI Aziza

16.   EFTHIMAKI ROULA

17.   FANTINI CLARA

18.   GARGURI FADUA

19.   GEOMBRE FANNY

20.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS

21.   KAFATARIDIS DIMITRIS

22.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

23.   KANELLAKOU  KATERINA

24.   KARAMEROS CHRISTOS

25.   KARAMPATZAKI VOULA

26.   KOKKINOS MICHEL

27.   KONTOPIDES SUSANNE

28.   KOTSAKI  STELLA MARIA

29.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

30.   KTENIDIS   LAZAROS

31.   LOENNIG  ANGELA

32.   LAMBERT HARIS

33.   MACIEVSKIY  DENIS

34.   MAES CLAUDINE, GUY & CÉCILE

35.   MAKRAS STRATOS

36.   MALINOWSKI  JACEK

37.   MIN JAN

38.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

39.   MONTERO MABEL

40.   NEIL PATRICIA

41.   NIKOLIDAKI  RULI

42.   NTASIOU KLEONIKI

43.   PANCHAL CHINKY

44.   PANTOULAS  GEORGE

45.   PAPACHRISTOU YIOULA

46.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

47.   PAPAS YANNIS

48.   PATIKA TITI

49.   PATSIKAKIS ELISAVET

50.   PENNA IRINI

51.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

52.   RENTAS  CHRISTOS

53.   SARDIS  GEORGE

54.   SOPOGLIDOU MARIA

55.   SOTIROPOULOS THEODOROS

56.   STAVROPOULOS GEORGE

57.   STROUMPI RALLOU

58.   STUCKENS TONY

59.   SUMMER ICE

60.   TALIADOROU MARGARITA

61.   TATAKIS GEORGE

62.   TERZIAN CAROLIN

63.   THEODOSAKIS MICHAEL

64.   TSIVDARI ANNA

65.    ZIAKA MARIAIndex of Artists (OCTOBER 2016)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.       ALATSAKIS CHRISTOS

2.       ALEXIADES NICK

3.       AZDEM ABDESLEM

4.       ANNINOS ODYSSEAS

5.       ARNAKI LILIKA

6.       ARVANITI MARIANNA

7.       BAKKOUR MOHAMED

8.       BAKOGIANNIS MARY P.

9.       BAY OLYMPIA

10.   BHATIA SWATI

11.   BOURANIS STAVROS

12.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

13.   CHATZIPAVLIS JOSEF

14.   CHLEMPOU GLYKERIA

15.   DAMIANIDOU CHRYSSA

16.   DASKALOPOULOU VOULA

17.   DE MARTINO Alessandro

18.   DIGART Alexis

19.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

20.   EL AABIDI Aziza

21.   EFTHIMAKI ROULA

22.   FANTINI CLARA

23.   FOLINAS  STEFANOS

24.   GARGURI FADUA

25.   GEOMBRE FANNY

26.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS

27.   KAFATARIDIS DIMITRIS

28.   KAGIADAKIS STYLIANOS

29.   KANELLAKOU KATERINA

30.   KARAMEROS CHRISTOS

31.   KARAMPATZAKI VOULA

32.   KOKKINOS MICHEL

33.   KONTOPIDES SUSANNE

34.   KORNILAKI MARO

35.   KOTSAKI  STELLA MARIA

36.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

37.   KTENIDIS   LAZAROS

38.   LOENNIG ANGELA

39.   LAMBERT HARIS

40.   MACIEVSKIY  DENIS

41.   MAES CLAUDINE, GUY & CÉCILE

42.   MAKRAS STRATOS

43.   MALINOWSKI  JACEK

44.   MIN JAN

45.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

46.   MONTERO MABEL

47.   NEIL PATRICIA

48.   NIKOLIDAKI  RULI

49.   NTASIOU KLEONIKI

50.   OANA TATIANA

51.   PANCHAL CHINKY

52.   PANDEY MANISH

53.   PANTAZIS DIMITRIS

54.   PANTOULAS  GEORGE

55.   PAPACHRISTOU YIOULA

56.   PAPADEMA HARIS

57.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

58.   PAPAS YANNIS

59.   PAPPA FOTINI

60.   PATIKA TITI

61.   PATSIKAKIS ELISAVET

62.   PEETERS LOREDANA-IRINA

63.   PENNA IRINI

64.   RAPANTZIKOU  SALIARI  ANASTASIA D

65.   RENTAS  CHRISTOS

66.   SARDIS  GEORGE

67.   SOPOGLIDOU MARIA

68.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

69.   STAVROPOULOS GEORGE

70.   STROUMPI RALLOU

71.   STUCKENS TONY

72.   SUMMER ICE

73.   SURYANI

74.   TALIADOROU MARGARITA

75.   TATAKIS GEORGE

76.   TERZIAN CAROLIN

77.   THEODOSAKIS MICHAEL

78.   TSIVDARI ANNA

79.   ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

Index of Artists (DECEMBER 2017)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.       AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.       AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3.       ALATSAKIS CHRISTOS

4.       ALEXIADES NICK                                                              

5.       ALEXIS                                                                  

6.       AZDEM ABDESLEM                                             

7.       ANNINOS ODYSSEAS

8.       ARIF KHAN                                                        

9.       ARNAKI LILIKA                                                    

10.   ARVANITI MARIANNA

11.   BAKKOUR MOHAMED

12.   BAKOGIANNIS MARY P.

13.   BAY OLYMPIA

14.   BHATIA SWATI

15.   BOGOMOLOVA OLGA

16.   BOURANIS STAVROS

17.   CHATZIANASTASIADIS MIKE

18.   CHATZIPAVLIS JOSEF

19.   CHLEMPOU GLYKERIA

20.   DAMIANIDOU CHRYSSA

21.   DASKALOPOULOU VOULA

22.   DE MARTINO Alessandro

23.   DENIS FRANCIS

24.   DONGTIEN NGUYEN

25.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

26.   EL AABIDI Aziza

27.   EFTHIMAKI ROULA

28.   FANTINI CLARA

29.   FOLINAS  STEFANOS

30.   FREI MARTA

31.   GARGURI FADUA

32.   GEOMBRE FANNY

33.   HALKIOTIS  ALKIVIADIS                                     

34.   HYSI IRINA

35.   KAFATARIDIS DIMITRIS

36.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

37.   KANELLAKOU  KATERINA

38.   KARAMEROS CHRISTOS

39.   KARAMPATZAKI VOULA

40.   KILIMANTZOU ATHINA

41.   KOKKINOS MICHEL

42.   KONTOPIDES SUSANNE

43.   KORNILAKI MARO

44.   KOTSAKI  STELLA MARIA

45.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

46.   KRISTAL RONIT

47.   KTENIDIS   LAZAROS

48.   KUPYROVA IRINA

49.   LAMBERT HARIS

50.   L' EPINEUSE                                                          

51.   LOENNIG ANGELA

52.   MACIEVSKIY  DENIS

53.   MAKRAS STRATOS

54.   MALININA JULIA

55.   MALINOWSKI  JACEK

56.   MBENGA CHRYS

57.   MIN JAN

58.   MOLSON Angelo Robert Nicholas

59.   MONTERO MABEL                                          

60.   MOUSMOULA STELA

61.   MURINIENE SONATA

62.   NASSER MUSTAFA

63.NEIL  PATRICIA                                                                          

64. NEKENA TINA                                                        

65.   NIKOLIDAKI  RULI

66.   NTASIOU KLEONIKI

67.   OANA TATIANA

68.   PANCHAL CHINKY

69.   PANDEY MANISH

70.   PANTAZIS DIMITRIS

71.   PANTOULAS  GEORGE

72.   PAPACHRISTOU YIOULA

73.   PAPADEMA HARIS

74.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

75.   PAPAS YANNIS

76.   PAPPA FOTINI

77.   PATIKA TITI

78.   PATSIKAKIS ELISAVET

79.   PEETERS LOREDANA-IRINA

80.   PENNA IRINI

81.   RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

82.   RAY DIPANKAR

83.   RENTAS  CHRISTOS

84.   SARDIS  GEORGE

85.   SFIRAKIS APOSTOLOS

86.   SOPOGLIDOU MARIA

87.   SOTIROPOULOS  THEODOROS

88.   STAVROPOULOS GEORGE

89.   STROUMPI  RALLOU

90.   STUCKENS TONY

91.   SUMMER ICE

92.   SURYANI

93.   TALIADOROU MARGARITA

94.   TATAKIS GEORGE

95.   TERZIAN CAROLIN

96.   THEODOSAKIS MICHAEL

97.   TSAKIRIS GEORGE

98.   TSEVA MARIA

99.   TSIVDARI ANNA

100. TYREKIDIS CHRISTOS

101. YAKOVLEV  ALEXEY

102. ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

103.  ΖOI CHRISTINA

Index of Artists (DECEMBER 2018)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1         AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2         AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3         ALATSAKIS CHRISTOS

4         ALEXIADES NICK

5         ALEXIS

6         AZDEM ABDESLEM

7         ANNINOS ODYSSEAS

8         ARIF KHAN

9         ARNAKI  LILIKA

10     ARVANITI MARIANNA

11     ATHANASAKOU AGGELIKI                                               

12     BAKKOUR MOHAMED

13     BAKOGIANNIS MARY P.

14     BANNOUT NATHALIE

15     BAY OLYMPIA

16     BHATIA SWATI

17     BOGOMOLOVA OLGA

18     BOIVIN ELIANE

19     BOURANIS STAVROS

20     CARIDAD NANCY

21     CHATZIANASTASIADIS MIKE                                                  

22     CHATZIPAVLIS JOSEF

23     CHEVALIER EVELYNE

24     CHLEMPOU GLYKERIA

25     DAMIANIDOU CHRYSSA

26     DARAS ANDREAS

27     DASKALOPOULOU VOULA

28     DE MARTINO Alessandro

29     DENIS FRANCIS

30     DONGTIEN NGUYEN

31     DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

32     EL AABIDI Aziza

33     EFTHIMAKI ROULA

34     FANTINI CLARA

35     FREI MARTA

36     GARGURI FADUA

37     GEOMBRE FANNY

38     HALKIOTIS ALKIVIADIS 

39     HYSI IRINA                                                                                

40     KAFATARIDIS DIMITRIS

41     KAGIADAKIS   STYLIANOS

42     KANELLAKOU  KATERINA

43     KARAMEROS CHRISTOS

44     KARAMPATZAKI VOULA

45     KILIMANTZOU ATHINA

46     KOKKINOS MICHEL

47     KONTOPIDES SUSANNE

48     KORNILAKI MARO

49     KOTSAKI  STELLA MARIA

50     KOUNALIS  KONSTANTINOS

51     KRISTAL RONIT

52     KTENIDIS  LAZAROS

53     KUPYROVA IRINA

54     LAMBERT HARIS

55     L'EPINEUSE  

56LOENNIG.ANGELA                                                                                                                         

57     MACIEVSKIY  DENIS

58     MAKRAS STRATOS

59     MALININA JULIA

60     MALINOWSKI  JACEK

61     MARINOU ATHINA

62     MBENGA CHRYS

63     MEBARKI AHMED

64     MILIONI MARIA

65     MIN JAN

66     MIRTSIOS CHRISTOS

67     MONTERO MABEL

68     MOUSMOULA STELA   

69     MURINIENE SONATA                                                         

70     NASSER MUSTAFA

71     NEIL PATRICIA   

72     NEKENA TINA        

73...NIKOLIDAKI.RULI                                                                                        

74     NTASIOU KLEONIKI

75     OANA TATIANA

76     PANAGOU KATE

77     PANCHAL CHINKY  

78     PANDEY.MANISH 

79     PANTAZIS DIMITRIS                                                                     

80     PANTOULAS  GEORGE

81     PAPACHRISTOU YIOULA

82     PAPADEMA HARIS  

83     PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

84PAPANIKOLAOU.VASSILIS                                                                             

85     PAPAS YANNIS

86     PAPPA.FOTINI     

87     PARMELEE MARK

88     PATIKA TITI

89     PATSIKAKIS ELISAVET

90     PEETERS LOREDANA-IRINA

91     PENNA IRINI     

92     PERDIKARI MARIA 

93     RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

94     RAY DIPANKAR

95     RENTAS  CHRISTOS

96     SARDIS  GEORGE

97     SFIRAKIS  APOSTOLOS

98     SOPOGLIDOU MARIA

99     SOTIROPOULOS THEODOROS

100  STAVROPOULOS GEORGE

101  STROUMPI RALLOU

102  STUCKENS TONY

103  SUMMER ICE

104  SURYANI

105  TALIADOROU MARGARITA

106  TATAKIS GEORGE

107  TERZIAN CAROLIN

108  THEODOSAKIS MICHAEL

109  TSAKIRIS GEORGE

110  TSEVA MARIA

111  TSIVDARI ANNA

112  TYREKIDIS.CHRISTOS  

113  TZEI ATHINA                                           

114  YAKOVLEV ALEXEY

115  ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

116 ΖOI CHRISTINA

               

Index of Artists (OCTOBER 2019)

GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.    AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.    AL   ANNE SOPHIE LE PENRU

3.    ALATSAKIS CHRISTOS

4.    ALEXIADES NICK 

5.    ALEXIS

6.    AZDEM ABDESLEM

7.    ANNINOS ODYSSEAS

8.    ARIF KHAN

9.   ARNAKI  LILIKA 

10.   ARVANITI MARIANNA

11.   ATHANASAKOU AGGELIKI                                                 

12.   BAKKOUR MOHAMED

13.   BAKOGIANNIS  MARY P.

14.   BANNOUT NATHALIE

15.   BAY OLYMPIA

16.   BHATIA SWATI

17.   BLANCHON PATRICK

18.   BOGOMOLOVA OLGA

19.   BOIVIN ELIANE

20.   BOURANIS STAVROS

21.   CARIDAD NANCY

22.   CHATZIANASTASIADIS MIKE                                           

23.   CHATZIPAVLIS JOSEF

24.   CHEVALIER EVELYNE

25.   CHLEMPOU GLYKERIA

26.   DAMIANIDOU CHRYSSA

27.   DARAS ANDREAS

28.   DASKALOPOULOU VOULA

29.   DE MARTINO Alessandro

30.   DENIS FRANCIS

31.   DONGTIEN NGUYEN

32.   DOSCHORI NIKOLOVA NIYA 

33.   EL AABIDI Aziza

34.   EFTHIMAKI ROULA

35.   FANTINI CLARA

36.   FREI MARTA

37.   GARGURI FADUA

38.   GEOMBRE FANNY

39.   HALKIOTIS ALKIVIADIS 

40.   HYSI IRINA                                                                         

41.   KAFATARIDIS DIMITRIS

42.   KAGIADAKIS   STYLIANOS

43.   KANELLAKOU  KATERINA

44.   KARAMEROS CHRISTOS 

45.   KARAMPATZAKI VOULA

46.   KATSARA EFTERPI 

47.   KILIMANTZOU ATHINA                                                       

48.   KOKKINOS MICHEL

49.   KONTOPIDES SUSANNE

50.   KORNILAKI MARO

51.   KOTSAKI  STELLA MARIA

52.   KOUNALIS  KONSTANTINOS

53.   KRISTAL RONIT

54.   KTENIDIS   LAZAROS

55.   KUPYROVA IRINA

56.   LAMBERT HARIS 

57.   L'EPINEUSE  

58.   LOENNIG ANGELA                                                            

59.   MACIEVSKIY DENIS 

60.   MAKRAS STRATOS

61.   MALININA JULIA

62.   MALINOWSKI JACEK

63.   MARINOU ATHINA

64.   MBENGA CHRYS

65.   MEBARKI AHMED

66.   MILIONI MARIA

67.   MIN JAN

68.   MIRTSIOS CHRISTOS

69.   MONTERO MABEL                                                            

70.   MOUSMOULA STELA 

71.   MURINIENE SONATA                                                        

72.   NASSER MUSTAFA

73.   NEIL PATRICIA 

74.   NEKENA TINA 

75.   NIKOLIDAKI RULI                                                               

76.   NTASIOU KLEONIKI

77.   OANA TATIANA

78.   PANAGOU KATE

79.   PANCHAL CHINKY 

80.   PANDEY MANISH                                                              

81.   PANTAZIS DIMITRIS

82.   PANTOULAS GEORGE

83.   PAPACHRISTOU YIOULA

84.   PAPADEMA HARIS

85.   PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

86.   PAPANIKOLAOU VASSILIS

87.   PAPAS YANNIS

88.   PAPPA FOTINI   

89.   PARMELEE MARK                                                              

90.   PATIKA TITI

91.   PATSIKAKIS ELISAVET

92.   PEETERS LOREDANA-IRINA

93.   PENNA IRINI

94.   PERDIKARI MARIA

95.   RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA 

96.   RAY DIPANKAR

97.   RENTAS  CHRISTOS

98.   SARDIS  GEORGE 

99.  SFIRAKIS APOSTOLOS

100.SOPOGLIDOU MARIA

101.SOTIROPOULOS THEODOROS

102.STAVROPOULOS GEORGE

103.STROUMPI RALLOU

104.STUCKENS TONY

105.SUMMER ICE

106.SURYANI

107.TALIADOROU MARGARITA

108.TASOULA EVANGELIA

109.TATAKIS GEORGE

110.TERZIAN CAROLIN

111.THEODOSAKIS MICHAEL

112.TSAKIRIS GEORGE

113.TSEVA MARIA

114.TSIVDARI ANNA

115.TYREKIDIS.CHRISTOS 

116.TZEI ATHINA                                                     

117.YAKOVLEV ALEXEY

118.VERBIST TSILIBARIS ANNE

119.ΖΙΑΚΑ ΜΑRΙΑ

120.ΖOI CHRISTINA


Index of Artists (DECEMBER 2020)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES

1.       AGGREY KWEGYIR JONATHAN

2.       AL  ANNE SOPHIE LE PENRU

3.       ALATSAKIS CHRISTOS

4.       ALEXIADES NICK

5.       ALEXIS

6.       ALVAREZ ROMERO YOLANDA

7.       AZDEM ABDESLEM

8.       ANNINOS ODYSSEAS

9.       ARIF KHAN

10.    ARNAKI  LILIKA

11.    ARVANITI MARIANNA

12.    ATHANASAKOU AGGELIKI

 

13.    BAKKOUR MOHAMED

14.    BAKOGIANNIS MARY P.

15.    BANNOUT NATHALIE

16.    BAY OLYMPIA

17.    BHATIA SWATI

18.    BLANCHON PATRICK

19.    BOGOMOLOVA OLGA

20.    BOIVIN ELIANE

21.    BOURANIS STAVROS


22.    CARIDAD NANCY

23.   CHARITONOS CONSTANTINA (NINA)

24.   CHARITONOS DOROTHEA

25.    CHATZIANASTASIADIS MIKE

26.    CHATZIPAVLIS JOSEF

27.    CHEVALIER   EVELYNE

28.    CHLEMPOU GLYKERIA

29.    DAMIANIDOU CHRYSSA

30.    DANSOU RICHARD

31.    DARAS ANDREAS

32.    DASKALOPOULOU VOULA

33.    DE MARTINO Alessandro

34.    DENIS FRANCIS

35.    DONGTIEN NGUYEN

36.    DOSCHORI NIKOLOVA NIYA

 

37.    EL AABIDI Aziza

38.    EFTHIMAKI ROULA

 

39.    FANTINI CLARA

40.    FREI MARTA

 

41.    GARGURI FADUA

42.    GEOMBRE FANNY

 

43.    HALKIOTIS ALKIVIADIS 

44.    HYSI IRINA

 

45.    KAFATARIDIS DIMITRIS

46.    KAGIADAKIS   STYLIANOS

47.    KANELLAKOU  KATERINA

48.    KARAMEROS CHRISTOS

49.    KARAMPATZAKI VOULA

50.    KATSARA EFTERPI

51.    KILIMANTZOU ATHINA

52.    KOKKINOS MICHEL

53.    KONTOPIDES SUSANNE

54.    KORNILAKI MARO

55.    KOTSAKI  STELLA MARIA

56.    KOUNALIS.KONSTANTINOS

57.    KOURKOUVELOU MARILETTA

58.    KRISTAL RONIT

59.    KTENIDIS   LAZAROS

60.    KUPYROVA IRINA

 

61.    LAMBERT HARIS 

62.    LOENNIG ANGELA


63.    MACIEVSKIY  DENIS

64.    MAKRAS STRATOS

65.    MALININA JULIA

66.    MALINOWSKI  JACEK

67.    MBENGA CHRYS

68.    MEBARKI AHMED

69.    MILIONI MARIA

70.    MIN JAN

71.    MIRTSIOS CHRISTOS

72.    MONTERO MABEL

73.    MOUSMOULA STELA

74.    MURINIENE SONATA

 

75.    NASRUDDEEN SABIHA

76.    NASSER MUSTAFA

77.    NEIL PATRICIA

78.    NEKENA TINA

79.    NIKOLIDAKI  RULI

80.    NTASIOU  KLEONIKI

 

81.    OANA TATIANA

 

82.    PANAGOU KATE

83.    PANCHAL CHINKY

84.    PANDEY MANISH

85.    PANTAZIS DIMITRIS

86.    PANTOULAS  GEORGE

87.    PAPACHRISTOU YIOULA

88.   PAPADEMA HARIS

89.   PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI

90.   PAPANIKOLAOU  VASSILIS

91.    PAPAS YANNIS

92.    PAPPA FOTINI

93.    PARMELEE MARK

94.    PATIKA TITI

95.    PATSIKAKIS ELISAVET

96.   PEETERS LOREDANA-IRINA

97.    PENNA IRINI

98.    PERDIKARI  MARIA

99.    POULIASI AIKATERINI

 

100.RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA

101.RAY DIPANKAR

102.RENTAS  CHRISTOS

 

103.SARDIS  GEORGE

104.SEEMANN MIRA

105.SFIRAKIS APOSTOLOS

106.SOPOGLIDOU MARIA

107.SOTIROPOULOS  THEODOROS

108.STAVROPOULOS GEORGE

109.STROUMPI  RALLOU

110.STUCKENS TONY

111.SUMMER ICE

112.SURYANI

 

113.TALIADOROU MARGARITA

114.TASOULA EVANGELIA

115.TATAKIS GEORGE

116.TERZIAN  CAROLIN

117.THEODOSAKIS MICHAE

118.TROULI GEORGIA

119.TSAKIRIS GEORGE

120.TSEVA MARIA

121.TSIVDARI ANNA

122.TYREKIDIS CHRISTOS

123.TZEI ATHINA


124.YAKOVLEV  ALEXEY


125.VERBIST TSILIBARIS ANNE


126.ZIAKA MARIA

127.ZOI CHRISTINA

Index of Artists (DECEMBER 2021)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES


 1. AGGREY KWEGYIR JONATHAN
 2. AL  ANNE SOPHIE LE PENRU
 3. ALATSAKIS CHRISTOS
 4. ALEXIADES NICK 
 5. ALEXIS
 6. ALVAREZ ROMERO YOLANDA
 7. AZDEM ABDESLEM 
 8. ANNINOS ODYSSEAS  
 9. ARIF KHAN
 10. ARNAKI  LILIKA
 11. ARVANITI MARIANNA
 12. ATHANASAKOU AGGELIKI
 13. BAKKOUR MOHAMED
 14. BAKOGIANNIS MARY P.
 15. BANNOUT NATHALIE
 16. BAY OLYMPIA 
 17. BHATIA SWATI
 18. BLANCHON PATRICK
 19. BOGOMOLOVA OLGA
 20. BOIVIN ELIANE
 21. BOURANIS STAVROS
 22.  CARIDAD NANCY
 23. CHARITONOS CONSTANTINA (NINA)  
 24. CHARITONOS  DOROTHEA 
 25. CHATZIANASTASIADIS MIKE  
 26. CHATZIPAVLIS  JOSEF
 27. CHAVIAROPOULOU STELLA  (Stella CaviART)
 28. CHEVALIER EVELYNE 
 29. CHLEMPOU GLYKERIA
 30.  DAMIANIDOU CHRYSSA 
 31. DANSOU RICHARD 
 32. DARAS ANDREAS
 33. DASKALOPOULOU VOULA
 34. DE MARTINO Alessandro
 35. DENIS FRANCIS
 36. DONGTIEN NGUYEN
 37. DOSCHORI NIKOLOVA NIYA
 38. EL AABIDI Aziza
 39. EFTHIMAKI ROULA
 40. FANTINI  CLARA   
 41. FIOLITAKI  G  MARIA
 42. FREI MARTA
 43. GARGURI FADUA
 44. GEOMBRE FANNY
 45.  HALKIOTIS ALKIVIADIS 
 46. HYSI IRINA 
 47.  KAFATARIDIS DIMITRIS
 48. KAGIADAKIS   STYLIANOS
 49. KANELLAKOU  KATERINA
 50. KARAMEROS CHRISTOS
 51. KARAMPATZAKI VOULA 
 52. KATSARA EFTERPI 
 53. KILIMANTZOU ATHINA
 54. KOKKINOS MICHEL
 55. KONTOPIDES SUSANNE
 56. KORNILAKI MARO
 57. KOTSAKI  STELLA MARIA 
 58. KOUNALIS.KONSTANTINOS 
 59. KOURKOUVELOU MARILETTA 
 60. KRISTAL RONIT 
 61. KTENIDIS   LAZAROS
 62. KUPYROVA IRINA
 63. LAMBERT HARIS 
 64. LOENNIG ANGELA
 65. MACIEVSKIY  DENIS
 66. MAKRAS STRATOS
 67. MALININA JULIA
 68. MALINOWSKI  JACEK
 69. MBENGA CHRYS
 70. MEBARKI AHMED 
 71. MILIONI MARIA
 72. MIN JAN
 73. MIRTSIOS CHRISTOS
 74. MONTERO MABEL 
 75. MORRISON JANE 
 76. MOUSMOULA STELA 
 77. MURINIENE SONATA
 78. NASRUDDEEN SABIHA 
 79. NASSER MUSTAFA 
 80. NEIL PATRICIA 
 81. NEKENA TINA 
 82. NIKOLIDAKI  RULI 
 83. NTASIOU  KLEONIKI
 84.  OANA TATIANA 
 85.  PANAGOU KATE
 86. PANCHAL CHINKY  
 87. PANDEY MANISH  
 88. PANTAZIS DIMITRIS
 89. PANTOULAS  GEORGE
 90. PAPACHRISTOU YIOULA
 91. PAPADEMA HARIS  
 92. PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI
 93. PAPANIKOLAOU  VASSILIS
 94. PAPAS YANNIS  
 95. PAPPA FOTINI 
 96. PARMELEE MARK
 97. PATIKA TITI
 98. PATSIKAKIS ELISAVET 
 99. PEETERS LOREDANA-IRINA  
 100. PENNA IRINI 
 101. PERDIKARI MARIA 
 102. POULIASI AIKATERINI 
 103. RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA
 104. RAY DIPANKAR
 105. RENTAS  CHRISTOS
 106. SARDIS  GEORGE
 107. SEEMANN MIRA
 108. SFIRAKIS APOSTOLOS
 109. SOPOGLIDOU MARIA
 110. SOTIROPOULOS  THEODOROS
 111. STAVROPOULOS GEORGE
 112. STROUMPI  RALLOU
 113. STUCKENS TONY
 114. SUMMER ICE
 115. SURYANI
 116. TALIADOROU MARGARITA
 117. TASOULA  EVANGELIA 
 118. TATAKIS GEORGE 
 119. TERZIAN  CAROLIN 
 120. THEODOSAKIS MICHAEL 
 121. TROULI GEORGIA 
 122. TSAKIRIS GEORGE
 123. TSEVA MARIA
 124. TSIVDARI ANNA
 125. TYREKIDIS CHRISTOS 
 126. TZEI ATHINA
 127. VASILIADOU MARTHA
 128. YAKOVLEV  ALEXEY
 129. ZIAKA MARIA 
 130. ZOI CHRISTINA 

Index of Artists (DECEMBER 2022)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES


1.   AGGREY KWEGYIR JONATHAN
2.    AL  ANNE SOPHIE LE PENRU
3.    ALATSAKIS CHRISTOS
4.    ALEXIADES NICK
5.    ALEXIS
6.    ALVAREZ ROMERO YOLANDA
7.    AZDEM ABDESLEM
8.    ANNINOS ODYSSEAS
9.    ARIF KHAN
10.    ARNAKI  LILIKA
11.    ARVANITI MARIANNA
12.    ATHANASAKOU AGGELIKI
13.    BAKKOUR MOHAMED
14.    BAKOGIANNIS MARY P.
15.    BANNOUT NATHALIE
16.    BAY OLYMPIA
17.    BHATIA SWATI
18.    BLANCHON PATRICK
19.    BOGOMOLOVA OLGA
20.    BOIVIN ELIANE
21.    BOURANIS STAVROS
22.    CARIDAD NANCY
23.    CHARITONOS CONSTANTINA (NINA)
24.    CHARITONOS  DOROTHEA
25.    CHATZIANASTASIADIS MIKE 
26.    CHATZIPAVLIS  JOSEF
27.    CHAVIAROPOULOU STELLA  (Stella CaviART)
28.    CHEVALIER EVELYNE
29.    CHLEMPOU GLYKERIA
30.    DAMIANIDOU CHRYSSA
31.    DANSOU RICHARD
32.    DARAS ANDREAS
33.    DASKALOPOULOU VOULA
34.    DE MARTINO Alessandro
35.    DENIS FRANCIS
36.    DONGTIEN NGUYEN
37.    DOSCHORI NIKOLOVA NIYA
38.    EL AABIDI Aziza
39.    EFTHIMAKI ROULA
40.    FANTINI  CLARA  
41.    FIOLITAKI G  MARIA
42.    FREI MARTA
43.    GARGURI FADUA
44.    GEOMBRE FANNY
45.    HALKIOTIS ALKIVIADIS
46.    HYSI IRINA
47.    KAFATARIDIS.DIMITRIS 
48.    KAGIADAKIS   STYLIANOS
49.    KANELLAKOU  KATERINA
50.    KARAMEROS CHRISTOS
51.    KARAMPATZAKI VOULA
52.    KATSARA EFTERPI
53.    KILIMANTZOU ATHINA
54.    KOKKINOS MICHEL
55.    KONTOPIDES SUSANNE
56.    KORNILAKI MARO
57.    KOTSAKI  STELLA MARIA
58.    KOUNALIS.KONSTANTINOS
59.    KOURKOUVELOU MARILETTA
60.    KRISTAL RONIT
61.    KTENIDIS.LAZAROS 
62.    KUPYROVA IRINA
63.    LAMBERT HARIS
64.  
  LAOUDIA LITSA
65.    LOENNIG ANGELA
66.    MACIEVSKIY  DENIS
67.    MAKRAS STRATOS
68.    MALININA JULIA
69.    MALINOWSKI  JACEK
70.    MBENGA CHRYS
71.    MEBARKI AHMED
72.    MILIONI MARIA
73.    MIN JAN
74.    MIRTSIOS CHRISTOS
75.    MONTERO MABEL
76.    MORRISON JANE
77.    MOUSMOULA STELA
78.    MURINIENE SONATA
79.    NASRUDDEEN SABIHA
80.    NASSER MUSTAFA
81.    NEIL PATRICIA
82.    NEKENA TINA
83.    NIKOLIDAKI  RULI
84.    NTASIOU  KLEONIKI
85.    OANA TATIANA
86.    PANAGOU KATE
87.    PANCHAL CHINKY 
88.    PANDEY MANISH 
89.    PANTAZIS DIMITRIS
90.    PAPACHRISTOU YIOULA
91.    PAPADEMA HARIS 
92.    PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI
93.    PAPANIKOLAOU  VASSILIS
94.    PAPAS YANNIS 
95.    PAPPA FOTINI
96.    PARMELEE MARK
97.    PATIKA TITI
98.    PATSIKAKIS ELISAVET
99.    PEETERS LOREDANA-IRINA 
100.    PENNA IRINI
101.    PERDIKARI MARIA
102.    POULIASI AIKATERINI
103.    RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA
104.    RAY DIPANKAR
105.    RENTAS  CHRISTOS
106.    SARDIS  GEORGE
107.    SEEMANN MIRA
108.    SFIRAKIS APOSTOLOS
109.    SOPOGLIDOU MARIA
110.    SOTIROPOULOS  THEODOROS
111.    STAVROPOULOS GEORGE
112.    STROUMPI  RALLOU
113.    STUCKENS TONY
114.    SUMMER ICE
115.    SURYANI
116.    TALIADOROU MARGARITA
117.    TASOULA EVANGELIA
118.    TATAKIS  GEORGE
119.    TERZIAN  CAROLIN
120.    THEODOSAKIS MICHAEL
121.    TROULI GEORGIA
122.    TSAKIRIS GEORGE
123.    TSEVA MARIA
124.    TSIVDARI ANNA
125.    TYREKIDIS.CHRISTOS
126.    TZEI ATHINA
127.    VARSAMOUDIS  GIANNIS  
128.    VASILIADOU.MARTHA
129.   
VOSSOU SNEZANA-ZANA
130.    YAKOVLEV  ALEXEY
131.    ZIAKA MARIA
132.    ZOI CHRISTINA

Index of Artists (DECEMBER 2023)

 GREECE AND OTHER COUNTRIES


1. AGGREY KWEGYIR JONATHAN
2. AL  ANNE SOPHIE LE PENRU
3. ALATSAKIS CHRISTOS
4. ALEXIADES NICK
5. ALEXIS
6. ALVAREZ ROMERO YOLANDA
7. AZDEM ABDESLEM
8. ANNINOS ODYSSEAS
9. ARIF KHAN
10. ARNAKI  LILIKA
11. ARVANITI MARIANNA
12. ATHANASAKOU AGGELIKI
13. BAKKOUR MOHAMED
14. BAKOGIANNIS MARY P.
15. BANNOUT NATHALIE
16. BAY OLYMPIA
17. BHATIA SWATI
18. BLANCHON PATRICK
19. BOGOMOLOVA OLGA
20. BOIVIN ELIANE
21. BOURANIS STAVROS
22. CARIDAD NANCY
23. CHARITONOS CONSTANTINA (NINA)
24. CHARITONOS  DOROTHEA
25. CHATZIANASTASIADIS MIKE  
26. CHATZIPAVLIS  JOSEF
27. CHAVIAROPOULOU STELLA  (Stella CaviART)
28. CHEVALIER EVELYNE
29. CHLEMPOU GLYKERIA
30. DAMIANIDOU CHRYSSA
31. DANSOU RICHARD
32. DARAS ANDREAS
33. DASKALOPOULOU VOULA
34. DE MARTINO Alessandro
35. DENIS FRANCIS
36. DOBRE ALICE ELENA
37. DONGTIEN NGUYEN
38. DOSCHORI NIKOLOVA NIYA
39. EL AABIDI Aziza
40. EFTHIMAKI ROULA
41. FANTINI  CLARA   
42. FIOLITAKI G  MARIA
43. FREI MARTA
44. GARGURI FADUA
45. GEOMBRE FANNY
46. HALKIOTIS ALKIVIADIS
47. HYSI IRINA
48. KAGIADAKIS   STYLIANOS
49. KAFATARIDIS.DIMITRIS
50. KANELLAKOU  KATERINA
51. KARAMEROS CHRISTOS
52. KARAMPATZAKI VOULA
53. KATSARA EFTERPI
54. KILIMANTZOU ATHINA
55. KOKKINOS MICHEL
56. KONTOPIDES SUSANNE (JAN.2024)
57. KORNILAKI MARO
58. KOTSAKI  STELLA MARIA
59. KOUNALIS.KONSTANTINOS
60. KOURKOUVELOU MARILETTA
61. KRISTAL RONIT
62. KTENIDIS.LAZAROS
63. KUPYROVA IRINA
64. LAMBERT HARIS
65. LAOUDIA LITSA
66. LOENNIG ANGELA
67. MACIEVSKIY  DENIS
68. MAKRAS STRATOS
69. MALININA JULIA
70. MALINOWSKI  JACEK
71. MBENGA CHRYS
72. MEBARKI AHMED
73. MILIONI MARIA
74. MIN JAN
75. MIRTSIOS CHRISTOS
76. MONTERO MABEL
77. MORRISON JANE
78. MOUSMOULA STELA
79.MURINIENESONATA                                                                                       80. NASRUDDEEN SABIHA
81. NASSER MUSTAFA
82. NEIL PATRICIA
83. NEKENA TINA
84. NIKOLIDAKI  RULI
85. NTASIOU  KLEONIKI
86. OANA TATIANA
87. PANAGOU KATE
88. PANCHAL CHINKY  
89. PANDEY MANISH  
90. PANTAZIS DIMITRIS
91. PAPACHRISTOU YIOULA
92. PAPADEMA HARIS  
93. PAPAKONSTANTINOU ANGELIKI
94. PAPANIKOLAOU  VASSILIS
95. PAPAS YANNIS  
96. PAPPA FOTINI
97. PARMELEE MARK
98. PATIKA TITI
99. PATSIKAKIS ELISAVET
100. PEETERS LOREDANA-IRINA  
101. PENNA IRINI
102. PERDIKARI MARIA
103. POULIASI AIKATERINI
104. RAPANTZIKOU SALIARI ANASTASIA
105. RAY DIPANKAR
106. RENTAS  CHRISTOS
107. SARDIS GEORGE
108. SAVVA MARIOS
109. SEEMANN MIRA
110. SFIRAKIS APOSTOLOS
111. SOPOGLIDOU MARIA
112. SOTIROPOULOS  THEODOROS
113. STAVROPOULOS GEORGE
114. STROUMPI  RALLOU
115. STUCKENS TONY
116. SUMMER ICE
117. SURYANI
118. TALIADOROU MARGARITA
119. TASOULA EVANGELIA
120. TATAKIS  GEORGE
121. TERZIAN  CAROLIN
122. THEODOSAKIS MICHAEL
123. TROULI GEORGIA
124. TSAKIRIS GEORGE
125. TSEVA MARIA
126. TSIVDARI ANNA
127. TYREKIDIS CHRISTOS                                       
128. TZEI ATHINA
129. VARSAMOUDIS  GIANNIS
130.VASILIADOU  MARTHA                                                                                                                                                                                               
131. VOSSOU SNEZANA-ZANA
132. YAKOVLEV  ALEXEY
133. ZIAKA MARIA
134. ZOI CHRISTINA
 


© Copyright ALESARTE the online ART gallery