Spring offer

 FREE GALLERY

Ανοιξιάτικη προσφορά

ΔΩΡΕΑΝ γκαλερί

Offre de printemps

GALERIE GRATUITE

FOR NEW SUBSCRIBERS

This special offer is valid until 31 MARCH 2023

ΑRTISTS

Your FREE gallery in www.alesarte.com

(up to 10 images of your artwork)

www.alesarte.com welcomes  submission of your art.   

This gallery is free (up to 10 images of your artwork)

There are no membership or registration requirements, and there is no charge for inclusion in our pages. We welcome almost any style of art.

You may upload up to 10 images.

  • New artists are added when they express their interest of participation. (PLEASE READ "Terms of Use" )

All art (photos) and texts is posted here : alesartegallery@gmail.com

Please note:    

We will start constructing your page at www.alesarte.com as soon as you send us the following information to e-mail: alesartegallery@gmail.com

1. A brief CV (in English or (and) your native language) + Photo of you (OPTIONAL), address, tel., e-mail, links, videos featuring your artwork, so that a possible buyer can contact you directly. 

2. You may send up to 10 photos of your artwork (photos of low analysis - less than 300kb-jpeg).
Please  send also for every artwork your name, title of the artwork, size(cm) and material / media.

- The prices of your artwork will be fixed by you (OPTIONAL).
- You may also define your artwork as ''SOLD" or "NOT FOR SALE"


Note:  We do not sell originals or multiples directly nor facilitate financial transactions between the artist and the buyer. 

Please read the "Terms of Use" 

http://www.alesarte.com/terms-of-use.php

If you have any questions, please feel free to ask.Thank you,

Please contact:  Contact us  or

e-mail:  alesartegallery@gmail.com

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Αυτή η ειδική ανοιξιάτικη προσφορά ισχύει μέχρι 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

Η προσωπική ΔΩΡΕΑΝ γκαλερί σας στο www.alesarte.com

     (Μέχρι 10 φωτογραφίες των έργων σας)

 Η ONLINE ART GALLERY  www.alesarte.com 

καλωσορίζει  την υποβολή των έργων τέχνης σας. 

Αυτή η online γκαλερί είναι δωρεάν


Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής ή εγγραφής και δεν υπάρχει καμία χρέωση για την ένταξη στις σελίδες μας.

Υποδεχόμαστε σχεδόν οποιοδήποτε στυλ της τέχνης.

 

  • Νέοι  καλλιτέχνες, προστίθενται  όποτε εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Παρακαλούμε να διαβάσετε και τους "όρους χρήσης"                                

 Όλα (φωτογραφίες και κείμενα) στέλνονται στο e-mail: alesartegallery@gmail.com   


Παρακαλούμε σημειώστε:

Για να ετοιμαστεί μια αξιοπρεπής σελίδα σας στο www.alesarte.com  παρακαλούμε στείλτε μας στο e-mail: alesartegallery@gmail.com τα εξής:

 

1. Σύντομο σχετικό βιογραφικό στα ελληνικά + αγγλικά, τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail, προσωπική φωτογραφία σας , άλλο website δικό σας (αν έχετε) ( Καί link τou FB ή καποιο video με την δουλειά σας), έτσι ώστε κάποιος πιθανός αγοραστής να μπορεί να έλθει σε επαφή κατευθείαν  μαζί σας.

2. Φωτογραφίες των έργων σας (μέχρι 10 εικόνες) (jpeg, σε μικρή ανάλυση -  μέγιστη 300 kb)  χωρίς άλλα στοιχεία (χωρίς φόντο από περιβάλλον εκτός αν είναι π.χ. αφίσα στην πόλη, με καλό φωτισμό κλπ), το όνομά σας, τίτλο έργου (ελληνικά - αγγλικά), διαστάσεις έργου (σε cm), υλικά-τρόπο κατασκευής [περιγραφή (ελληνικά - αγγλικά) πχ. λάδι,τέμπερα, ακρυλικό σε καμβά ,ακουαρέλα σε χαρτί, κολάζ ,ανάγλυφο, μεικτή κατασκευή, φωτογραφία, digital painting, κλπ].
 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ   η αναγραφή της τιμής του πρωτότυπου (εάν πωλείται) εάν όχι γράφουμε "ΑΝΗΚΕΙ" ή ''ΠΩΛΗΘΗΚΕ" ή και "ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ"

Σημείωση: Εμείς δεν πωλούμε πρωτότυπα ή αντίγραφα των έργων άμεσα, ούτε διευκολύνουμε οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τους πιθανούς αγοραστές.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και τους "όρους χρήσης"   http://www.alesarte.com/terms-of-use.php                             

 

Θα είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε τυχόν διευκρίνηση. Ευχαριστούμε,

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε  Επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε e-mail: alesartegallery@gmail.com


POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS

Cette offre spéciale est valable jusqu'au 31 MARS 2023

ΑRTISTES
Votre galerie GRATUITE sur www.alesarte.com
(jusqu'à 10 images de votre œuvre)
www.alesarte.com accueille la soumission de votre art.

Cette galerie est gratuite (jusqu'à 10 images de votre oeuvre)

Il n'y a aucune exigence d'adhésion ou d'inscription, et il n'y a aucun frais pour l'inclusion dans nos pages.
Nous accueillons presque tous les styles d'art.
 Vous pouvez télécharger jusqu'à 10 images.
 Tous les dessins et textes sont postés ici :  alesartegallery@gmail.com

Veuillez noter:
Nous commencerons à créer votre page sur www.alesarte.com dès que vous nous aurez envoyé les informations suivantes par e-mail : alesartegallery@gmail.com

 1. Un bref CV (en anglais ou (et) dans votre langue maternelle) + Photo de vous (FACULTATIF), adresse, tél., e-mail, liens, vidéos présentant votre œuvre, afin qu'un éventuel acheteur puisse vous contacter directement.

2. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 photos de votre œuvre (photos de faible analyse - moins de 300kb-jpeg).
Veuillez également envoyer pour chaque œuvre votre nom, le titre de l'œuvre, la taille (cm) et le matériel / support. -
 Les prix de vos oeuvres seront fixés par vous (). - Vous pouvez également définir votre œuvre comme
« VENDU » ou « NON À VENDRE »

Remarque : Nous ne vendons pas d'originaux ou de multiples directement ni ne facilitons les transactions financières entre l'artiste et l'acheteur.
S'il vous plaît lire les "Conditions d'utilisation"

 Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci,

Veuillez contacter : Contactez-nous ou

Translate This Page