ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΕΜΑ)


Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε το πρωτότυπο έργο,

μπορείτε ν’ απευθυνθείτε κατευθείαν στον καλλιτέχνη.

ΚΙΝ. ΤΗΛ.: +30 6937048298