ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΕΜΑ)

 
 


Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε το πρωτότυπο έργο,

μπορείτε ν’ απευθυνθείτε κατευθείαν στον καλλιτέχνη.