ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ -               DIGITAL ART - DIGITAL PAINTING                                    PEINTURE NUMÉRIQUE
Click on the name to view the artist's gallery   ( RANDOM  DISPLAY )
Digital painting

Digital painting is an emerging art form in which traditional painting techniques such as watercolor, oils, impasto, etc. are applied using digital tools by means of a computer, a digitizing tablet and stylus, and software. Traditional painting is painting with a physical medium as opposed to a more modern style like digital.

 Ψηφιακή ζωγραφική

Ψηφιακή ζωγραφική είναι μια αναδυόμενη μορφή τέχνης στην οποία οι παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής, όπως η ακουαρέλα, λάδι, impasto, κλπ. εφαρμόζονται  με την χρήση ψηφιακών εργαλείων με τη βοήθεια ενός υπολογιστή, ένα tablet σχεδίασης με γραφίδα και το λογισμικό.  

Translate This Page

Digital painting

Digital painting is an emerging art form in which traditional painting techniques such as watercolor, oils, impasto, etc. are applied using digital tools by means of a computer, a digitizing tablet and stylus, and software. Traditional painting is painting with a physical medium as opposed to a more modern style like digital.

 Ψηφιακή ζωγραφική

Ψηφιακή ζωγραφική είναι μια αναδυόμενη μορφή τέχνης στην οποία οι παραδοσιακές τεχνικές ζωγραφικής, όπως η ακουαρέλα, λάδι, impasto, κλπ. εφαρμόζονται  με την χρήση ψηφιακών εργαλείων με τη βοήθεια ενός υπολογιστή, ένα tablet σχεδίασης με γραφίδα και το λογισμικό.